Novinky a názory / zprávy

Odvolání předsedy ČKA

Josef Panna již nebude nadále zastávat vůdčí funkci předsedy České komory architektů.

Česká komora architektů , 15. 1. 2014

Česká komora architektů (ČKA) včera na svém lednovém zasedání představenstva odvolala svého předsedu Josefa Pannu.

Základním důvodem odvolání byly rozdílné představy většiny členů představenstva na způsob vedení a úkolování kanceláře ČKA a vlastního vedení Komory. Představenstvo poděkovalo svému dosavadnímu předsedovi za jeho činnost a čas, který Komoře věnoval. Za jeho vedení Komora dosáhla řady úspěchů.

Vedením Komory byl prozatímně pověřen první místopředseda, architekt Petr Lešek. Volba nového předsedy proběhne v souladu s vnitřními řády ČKA na únorovém zasedání představenstva. Úkolem nového předsedy bude dovést Komoru do Valné hromady, která se bude konat v dubnu tohoto roku. Na Valné hromadě jako nejvyšším orgánu ČKA proběhnou každoroční volby jedné třetiny dvanáctičlenného představenstva.

Klíčová slova:

Česká komora architektů

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři