Novinky a názory / zprávy

Před pěti lety odešel Jan Štípek

Dne 24. května 2017 tomu bylo přesně pět let, kdy zemřel první předseda České komory architektů, architekt a vysokoškolský pedagog doc. Ing. arch. Jan Štípek.

EARCH.CZ , 24. 5. 2017

Jan Štípek (* 12. 8. 1941) byl v architektonické obci váženou osobností s vysokými morálními kvalitami, a proto byl opakovaně volen do funkce předsedy ČKA, v níž působil s přestávkami téměř deset let. U jejího zrodu také stál v roce 1992, inicioval zde také aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí.

Celý svůj život zasvětil nejen projektování, ale také etice a kultivaci profese architekta. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA – Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v roce 2012 pak medaili ČKAIT.

Jan Štípek zpracoval desítky studií, návrhů a projektů. Jeho nejznámější stavbou je administrativní budova ve Štětkově ulici v Praze, kterou v roce 1976 navrhl pro Průmstav. Právě letos byla dokončena její rekonstrukce. Mezi další realizované stavby architekta Štípka patří pavilon čs. stavebnictví v Moskvě z roku 1973, který navrhl s architektem Šafrem, Ing. Witzanym a profesorem Janů v roce 1973. Nebo rekonstrukce hotelu Union v Praze 4, na které pracoval s architektem Jeníčkem v roce 1992.

Docent Štípek absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Zpracoval desítky projektů, mezi jeho nejznámější práce patří administrativní budova Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 v Praze 4 (rekonstrukce 2012) či Ústav umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 24. 5. 2017
  • zdroj: * ČKA

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři