Novinky a názory / zprávy

Skončí absurdní požadavky na proslunění? Praha přijala novelizaci stavebních předpisů

Rada dnes přijala novelizaci Pražských stavebních předpisů z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Důležitý je zejména požadavek na proslunění bytů, který dnes brání tomu, aby mohly vznikat čtvrti podobné Vinohradům nebo Dejvicím. Praha se tak v přístupu k výstavbě města přidává ke státům jako Nizozemsko, Německo či Dánsko.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 17. 7. 2018

Dosud platilo, že byty, které nevyhovují předpisům, se kolaudují jako ateliéry, ale následně se úspěšně prodávají. Je to důkazem toho, že sluneční paprsky nejsou jednotným kritériem pro výběr bytu.

„Stavba musela splňovat absurdní podmínku, aby 1. března dopadaly přímé sluneční paprsky na třetinu podlahové plochy bytu po dobu 90 minut. Nově stavebníci nebudou nuceni projektovat budovy prapodivných tvarů a orientace, aby normu splnili. Jsem ráda, že jsme se normy z dob normalizace zbavili,“uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

 Odpůrci novelizace často zmiňují riziko přílišného zahuštění města a zastínění stávajících bytových jednotek. Pražské stavební předpisy však rozestupy domů a osvětlení stávajících jednotek řeší – jedná se o dodržování uliční čáry, výškovou hladinu a denní osvětlení.

 „Byty budou i nadále světlé a zdravé pro život, nechceme se vrátit zpátky do 19. století. Norma proslunění to ale neřeší, akorát způsobuje, že se v podstatě nedá stavět hezké město. Lidé se nemusí obávat, že po odstranění požadavku na proslunění ubydou paprsky ve stávajících bytech. Chrání je stavební zákon i Pražské stavební předpisy, které obsahují požadavek na denní osvětlení nebo odstup staveb,“řekl ředitel IPR Ondřej Boháč. 

 

Foto: EARCH

 

Co jsou Pražské stavební předpisy?

Cílem Pražských stavebních předpisů je, aby Praha měla takové zásady tvorby města, jaké jsou běžné ve vyspělých evropských metropolích. Pražské stavební předpisy vrací do města pojmy jako uliční či stavební čára, stanovují pravidla pro vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. Soustředí se také na kvalitu veřejných prostranství a hlásí se k ideji kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu. Kromě toho upravují některé příliš striktně nastavené technické požadavky pro novou výstavbu. Nové předpisy se inspirují osvědčenou stavební legislativou měst, která se pravidelně umisťují na předních příčkách indexů kvality života, jako je třeba Vídeň či Berlín. Více na www.iprapraha.cz/psp.

Přesný termín účinnosti novely Pražských stavebních předpisů bude určen po skončení procesu notifikace Evropskou komisí.

 

Foto: EARCH

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři