Novinky a názory / názory a komentáře

Stavby a projekty inženýra Petra Blažka zahrnují rodinné domy i velké obchodní stavby

Smetanova obchodní galerie ve Vsetíně Foto: Lukáš Legi

Zakladatel společnosti BLAŽEK PROJEKT pomáhal od mládí na různých stavbách. Jeho první návrhy vznikaly v suterénní kanceláři u souseda. V tuši na pauzák, na rýsovacím prkně. S projektanty a architekty začal spolupracovat na střední škole. Na vysoké škole již zpracovává projekty samostatně a ty jsou od té doby neodmyslitelně spjaty s ArchiCADem. Své práci se věnuje naplno, přestože mezi zásadní milníky v jeho životě nepatří jen ty profesní.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR , 4. 7. 2022 / Advertorial

1985

Rok narození Petra Blažka. Petr od dětství rád něco buduje, staví a vymýšlí. S tátou a dědou chodí stavět chatu a strýcův dům a později rekonstruovat starý dům pro čtyři rodiny. Jeho novými sousedy se stanou Karel Krajsa – stavební firma, Karel Kovář – projektant pozemních staveb a Pavel Juříček – dozory staveb. Petr každý rok o prázdninách bude pracovat jako brigádník na stavbách a v projekci Karla Kováře.

2001

Zahájení studia na SPŠ stavební v Opavě, obor pozemní stavitelství. Petr ve svém prvním projektu na SVOČ řeší tři varianty stropních konstrukcí, volí atypický krov a vyhrává školní kolo. I když s odstupem práci nehodnotí jako zásadní, od té chvíle vyhledává výzvy. Kromě školní práce projektuje rodinný dům s kadeřnictvím v Pustiměři. K realizaci návrhu ale nedochází, protože investoři nejsou schopni se dohodnout, a nakonec se rozvádí. Tehdy Petr pochopil, že v této profesi bude nejtěžší práce s lidmi. Ve škole se seznamuje s AutoCA Dem, Skijem a Nemetschkem a později s ArchiCADem, konkrétně 8.1..

2005

Po maturitě Petr začíná studovat na stavební fakultě VUT v Brně. Ve druhém ročníku zakládá svou první živnost a projektuje v ArchiCADu již pod hlavičkou BLAŽEK PROJEKT pro různé architektonické a projekční kanceláře, ale také vlastní projekty. Jeho prvním zaměstnancem je tehdejší přítelkyně, dnes manželka, a zaměstnává jako brigádníky i své spolužáky.

Foto: Vizualizace - řadovky v Medlovicích

2008

Díky spolupráci s  Karlem Šuhajdou z VUT Petr pracuje samostatně na mnoha zakázkách,  např. zpracování projektové dokumentace včetně TZB pro výstavbu šestnácti rodinných domů v Medlovicích. Zároveň působí na stavební fakultě jako externí lektor počítačové grafiky – ArchiCAD pro začátečníky a pokročilé a o rok později obhajuje bakalářskou práci. Jde o projekt rodinného domu, dřevostavby, kompletně zpracovaný v ArchiCADu.

Foto: Sídlo Oltis Group v Olomouci

2011

Po ukončení studia a získání titulu inženýr pokračuje Petr v doktorském studiu, vyučuje na fakultě pozemní stavitelství a vede bakalářské práce. Jiří Motal ze společnosti REPENS project mu dává příležitost spolupracovat. Zpracovává pro něj architektonicko-stavební část projektové dokumentace na pětipodlažní administrativní budovu Oltis group v Olomouci, navrženou jako prefabrikovaný železobetonový skelet, a to včetně koordinace profesí.

Foto: Ordinace lékařů s bytovou jednotkou

2012

Po odstěhování do Opavy Petr Blažek pracuje na projektu novostavby ordinace lékařů s bytovou jednotkou v památkově chráněné části Bruntálu, sousedící s historickým náměstím. Tento projekt Petr zpracovává od záměru, přes studii až po provedení, včetně koordinace prací a autorského dozoru.

2013

Petr Blažek je jako odborník na ArchiCAD u založení firmy BIM project architekta Petra Vokouna. Firma se specializuje na odborné konzultace pro architekty a projektanty, technickou, marketingovou a projektovou podporu a testování aplikací a doplňků.

2014

Petr Blažek transformuje živnost na kancelář BLAŽEK PROJEKT s.r.o., kterou bude po osmi letech tvořit tým čtrnácti zaměstnanců – projektantů pozemních staveb a profesí TZB, architektů a administrativních pracovníků na inženýrskou činnost.

Foto: Rodinný dům v Bohuslavicích u Hlučína

2015

Petr Blažek získává oprávnění Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a absolvuje v Centru pasivního domu Expertní kurz navrhování pasivních a nulových staveb. Z mnoha projektů, které v té době zpracovává ateliér BLAŽEK PROJEKT je zajímavým úkolem projekt novostavby rodinného domu v Bohuslavicích u Hlučína. V návrhu bylo nutné vyřešit nejen přístup na pozemek a propustky, ale i umístění objektu v blízkosti rybníka. Přibývají další zakázky, většinou rozsáhlejší stavby občanského vybavení, stavby pro výrobu, skladování či administrativu.

Foto: Smetanova obchodní galerie

2018–2020

V letech 2018 - 2020 se pracuje na projektu Smetanovy obchodní galerie ve Vsetíně. Generálním projektantem je tým architektů nodum atelieru v čele s hlavním architektem Lukášem Wawroszem. Stavební část, projekt pro povolení stavby a pro výběr zhotovitele má na starost BLAŽEK PROJEKT a statiku STATIC Solutions. Investorem je Valatrans. Architektonicko-stavební část projektu je zpracována v ArchiCADu a spolupráce s ostatními projektanty, využívajícími jiný software, probíhá přes exporty v DWG a v BIMx a IFC modelu.

Poloha galerie vedle vlakového a autobusového nádraží je vymezena čtyřmi městskými ulicemi v centru Vsetína. Obchodní pasáž v 1. NP propojuje tři z nich. Návrh respektuje stávající uliční čáru. Budova urbanisticky doplňuje městskou zástavbu a obnovuje historickou pohledovou osu nádraží – zámek Vsetín. Projekt získává čestné uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2019 a hlavní uznání Stavba roku Moravskoslezského kraje 2020 (pro stavby mimo Moravskoslezský kraj).

Foto: Vizualizace - smuteční síň v Horním Benešově

2019

V roce 2019 vyhrál Petr Blažek spoluautorsky s Hanou Šrajerovou vyzvanou architektonickou soutěž na studii smuteční síně v Horním Benešově. Tato studie řeší co nejlepší využití prostoru a přirozené začlenění stavby do areálu hřbitova. Objekt je koncipován jako jednoduchý jednopodlažní a je rozdělen průchodem na smuteční síň a atrium. Poskytuje tak důstojné a klidné místo pro rozloučení.

Foto: Vizualizace - sídlo firmy TopKlima

2021

Návrh nového sídla ostravské firmy Atelier TopKlima zpracovává BLAŽEK PROJEKT oproti původní dokumentaci, s níž nebyl klient spokojený, a následně pokračuje na interiérech. V prvním podlaží se nacházejí sklady a ve druhém administrativní zázemí. Realizace bude pokračovat v letošním roce.

Ohlédnutí se zpět aneb životní postřeh Petra Blažka

„Zlom v mé kariéře paradoxně nastal ve chvíli, když jsem zjistil, že život je o něčem jiném než jen o práci. Takovými okamžiky bylo narození prvního, druhého a pak třetího syna. Člověk si ujasní, co přesně chce dělat, a třeba v rámci profese zjistí, že některé zakázky nikam nevedou a jindy naopak nakopávají. A naučí se s tou myšlenkou pracovat."

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři