Novinky a názory / zprávy

Studenti za školou

Krátce o studentské akci na Fakultě stavební v Ostravě.

Tomáš Čech , 13. 8. 2015

Výstava v Ostravě

Studium na vysoké škole není pouze o navštěvování přednášek a cvičení, ale důležité jsou také mimoškolní aktivity. Během studia architektury se studenti snaží věnovat se navrhování co nejvíce a mnozí z nich se tak účastní architektonických soutěží.

Některé projekty jsou následně oceněny, většina z nich však, bohužel, končí pouze takzvaně v šuplíku. Právě proto se nově vzniklá studentská ostravská organizace ARCHOS rozhodla uspořádat výstavu s názvem Studenti za školou.

Bylo představeno pět projektů, které vytvořili studenti Katedry architektury Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava. Autory prací byli Lenka Bartůňková, Kateřina Výtisková, Filip Ciahotny, Roman Osika a Tomáš Čech. Spojovacím můstkem všech prací bylo téma rodinného domu. K vidění byly různé přístupy, které řešily toto tradiční zadání.

Výstava se konala od 13. 4. 2015 do 30. 4. 2015 v prostorách kavárny Stará Aréna, nedaleko Masarykova náměstí v centru Ostravy. Tímto bychom jim rádi poděkovali za vstřícnost a poskytnuté prostory. Díky zároveň patří MgA. Vendule Šafářové PhD., která se podílela na ideovém zadání výstavy.

Klíčová slova:

VŠB - TUO

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři