Novinky a názory / zprávy

Unikátní most SNP v Bratislavě prohlášen národní kulturní památkou

Konstrukčně i architektonicky unikátní most přes řeku Dunaj v Bratislavě je oficiálně uznán národní kulturní památkou. Rozhodl tak Památkový úřad Slovenské republiky s ohledem na jeho architektonickou, technickou, historickou i společenskou hodnotu. Most se slavnou restaurací UFO na vrcholu pilíře navrhla ke konci 60. let minulého století skupina architektů Jozef Lacko, Ladislav Kušnír, Ivan Slameň a statik Arpád Tesár. V únoru slovenští památkáři prohlásili památkou také budovu Slovenského rozhlasu.

EARCH.CZ , 18. 5. 2018

Prohlášení o zapsání mostu Slovenského národního povstání zveřejnili památkáři 15. května, celým procesem si přitom zabývali už od října minulého roku. Ochrana je zároveň reakcí na připravované opravy stavby, které díky aktuálnímu rozhodnutí musí citlivě respektovat památkovou hodnotu mostu. Za ně památkový úřad považuje oba mostní nájezdy včetně pilonu s restaurací a přilehlou sochou na podstavci.

Most se nachází na jihozápadní straně historického centra, které propojuje s městkou částí Petržalka. K výstavbě rozlehlého sídliště Petržalka došlo v 70. letech a nový most se měl zároveň stát nosičem vodovodu a teplovodu pro zajištění potřeb jeho obyvatel.

 

Foto: EARCH

 

Ihned v době dokončení se stavba zařadila mezi konstrukčně nejvyspělejší mosty na světě. Po konstrukční stránce se totiž jedná o zavěšený most s jediným pilířem, který navíc nezasahuje do koryta řeky. Ve své době se tak stal 4. největším zavěšeným mostem na světě.

Návrh reagoval na celosvětové tendence uvolněných 60. let, pro které je příznačný zájem o technicistní estetiku a také optimistický pohled do budoucnosti. V téže době mimochodem vznikal také pražský komplex Transgas, který ovšem památkovou ochranu nezískal a majitel jej tak může srovnat se zemí.

 

Foto: EARCH

 

„Most SNP je hodnotným architektonickým a technickým dílem 20. století, dokládající dobové stavební vzepětí a ztělesňující celou řadu principů moderny. Jeho výrazná architektonická kvalita je neoddělitelně spojená s funkcí a konstrukčními principy. Asymetrické, kompozičně vyvážené řešení s nakloněným pylonem vyjadřuje odvahu a futurismus moderny. Jeho subtilně elegantní křivky však ztělesňují v podstatě nadčasové architektonické a výtvarné hodnoty,“ popisuje dílo památkový úřad.

Velkou hodnotu podle památkářů také představuje fakt, že je most dochován téměř v autentické podobě. Podobné stavby z období komunismu bývají často v očích veřejnosti chápány jako produkty diktátorského režimu. K tomuto aspektu se proto ve svém odůvodnění vyjádřili i slovenští památkáři:

„Přestože byl most dostavený až v normalizačních sedmdesátých letech, projekt a začátek výstavby spadají do éry nabité entusiasmem, do doby příznačné snahou o obrodu tehdejšího socialismu. Směřování Pražského jara bylo v protikladu k evropskému trendu, cílilo k liberalizaci a reformování totalitní levicové ideologie. Charakter doby se samozřejmě projevil v invenční architektonické kompozici a v odvaze uplatnit neobyčejně náročnou konstrukci bez podpory v toku řeky, zavěšenou na jediném šikmém pylonu.“

 

Foto: EARCH

 

Podle památkářů dílo za svůj vznik „vděčí jedinečné souhře společenských a politických okolností, čímž se stalo určitým „sedimentem doby svého vzniku, odrazem politického uvolnění, reformních snah, progresivního pokroku a optimismu moderny, které pozitivně ovlivňovaly společnost v 60. Letech. Most SNP se tak stává historickým dokladem společenského rozmachu dané doby.“

Projekt mostu byl zhotoven v roce 1968, k realizaci došlo o pět let později. Při jeho projektování došlo k demolici historické části Starého města včetně židovského hřbitova. Na technické stránce konstrukce se významně podepsal projektant Vítkovických železáren Arpád Tesár a Jozef Zvar, který byl odpovědný za ocelobetonovou konstrukci.

Památková ochrana mostu přišla tři měsíce po prohlášení památkou jiné významné stavby v Bratislavě – obrácené pyramidě Slovenského rozhlasu.

 

Foto: EARCH

 

Klíčová slova:

most Bratislava Slovensko památka SNP

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři