Novinky a názory / zprávy

Uprostřed kampusu přímo v solárním domě otevřelo ČVUT své Informační centrum

Během včerejšího dopoledne bylo slavnostně otevřeno nové Informační centrum Českého vysokého učení technického v Praze před Fakultou stavební ČVUT (Thákurova 7, Praha 6). Jeho sídlem se stal energeticky soběstačný dům AIR House studentů ČVUT, s nímž získali třetí místo na mezinárodní soutěži Solar Decathlon, která se konala v říjnu loňského roku v Kalifornii. Letos dům obdržel Ekologického Oskara v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 2014 v kategorii Mládež.

EARCH.CZ , 4. 12. 2014

„Takto úspěšný studentský projekt bude ve funkci informačního centra prezentovat ČVUT přímo uprostřed kampusu, aby byl inspirací pro další studenty a u veřejnosti vzbuzoval povědomí a zájem o solární energii a architekturu šetrnou k přírodě. Informační centrum by mělo být bránou k fakultám ČVUT a zároveň poskytovat základní informace o ČVUT směrem k dalším cílovým skupinám z řad veřejnosti. Věříme, že se tímto krokem zvýší povědomí o ČVUT a zájem o studium technického zaměření,“ řekl rektor ČVUT prof. Petr Konvalinka.

AIR House je prototypem stavby, která je nezávislá na energiích, navržená pro dvě velice rozdílná podnebí, funkční a zároveň krásná. Dům je koncipován jako chata pro dvoučlennou domácnost 50+, tzv. „empty nesters“, která může v důchodu sloužit pro plnohodnotné trvalé bydlení. Dispoziční koncept AIR House se volně inspiruje typologií venkovské architektury a přejímá uspořádání do "L" tradičního stavení. Život v AIR House se odehrává v jednom obytném prostoru. Ten lze podle potřeby využívat jako kancelář, dílnu nebo prodejní prostor. Velkorysá venkovní terasa interiér opticky i funkčně rozšiřuje. Dům je celý vyrobený ze dřeva včetně nosné konstrukce, tepelné izolace, fasády, vnitřních povrchů i vestavěného nábytku.

AIR House pracuje s konceptem „domu v domě“, založeným na principu dvou „kůží“. První kůži tvoří tepelně izolovaná obálka obytného prostoru. Druhá kůže, dřevěná pergola s horizontálními a vertikálními stínícími lamelami, plní funkci „nárazníkové“ zóny a chrání dům před vlivem slunce a větru. AIR House byl pro podmínky Kalifornie navržen jako energeticky nulový dům. Při návrhu technologií bylo hlavním hlediskem jednoduché a přirozené fungování, které by vyhovovalo potřebám a možnostem cílové skupiny.

Elektrickou energii pro provoz domu zajišťuje 33 kusů fotovoltaických monokrystalických panelů o špičkovém výkonu 6,1 kWp. Systém bude pracovat v tzv. autonomním (ostrovním) režimu se zálohou ze sítě Fakulty stavební ČVUT. Instalované fotovoltaické panely budou dodávat stejnosměrný proud, který bude pomocí střídače měněn na střídavý 1- fázový 230 V a využit k napájení elektrických spotřebičů v objektu. Přebytek sluneční energie bude ukládán do olověných akumulátorů a v případě nedostatku následně využíván.

K zajištění optimální výměny vzduchu slouží systém větrání s rekuperací tepla, který minimalizuje tepelné ztráty při větrání, které u běžných rodinných domů představují až 40% celkové ztráty objektu. Teplovzdušná větrací jednotka je napojena na nadřazenou regulaci a inteligentní řízení domu se shromažďováním dat. Zdrojem tepla a chladu je tepelné čerpadlo vzduch – voda odebírající nízkopotenciální energii z okolního vzduchu. K přípravě teplé vody a přitápění slouží solární systém ze dvou plochých lyrových termických kolektorů. V období s nízkou intenzitou slunečního svitu bude ohřev teplé užitkové vody doplněn tepelným čerpadlem. Důležitým aspektem řešení byla nízká energetická náročnost při výrobě a dopravě použitých materiálů a možnost jejich recyklace po dožití stavby.

V rámci ČVUT byla účast v soutěži Solar Decathlon prvním podobně rozsáhlým projektem interdisciplinární spolupráce, do kterého se pod vedením Fakulty architektury zapojilo více než 30 studentů a mladých akademiků z celkem pěti fakult ČVUT. Prof. Zdeněk Zavřel, bývalý děkan Fakulty architektury ČVUT, který studentům od začátku fandil a projekt podporoval, vysvětluje: „Když vypisovatelé soutěže Solar Decathlon před jedenácti lety začínali, jistě jim blesklo hlavou Goetheho „Šedá je všechna teorie, žití strom se zelená“. To je totiž podstatou této soutěže. Realizace toho, co se v univerzitních učebnách a laboratořích připravuje, a neexistuje lepší metoda.“

Studenti Fakulty architektury zajišťovali koordinaci a administraci projektu, fundraising, propagaci, architektonicko-stavební řešení, návrh interiéru, foto a video dokumentaci a strategii pro finále soutěže. Studenti z Fakulty stavební řešili energetický koncept, statické a požárně-bezpečnostní řešení a bezpečnost práce. Realizace projektu by nebyla myslitelná bez spolupráce studentů z Fakulty dopravní, Fakulty elektrotechnické, Fakulty strojní a Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Úspěch v soutěži Solar Decathlon ukázal, že interfakultní a interdisciplinární projekty mají na ČVUT budoucnost otevřenou. „Pokládám tento projekt za pilotní a chtěl bych ještě posílit podobnou platformu spolupráce a uplatňovat ji i v ateliérové výuce. V jednání jsou společné projekty s Fakultou stavební a Fakultou strojní,“ ocenil práci týmu ČVUT děkan Fakulty architektury prof. Ladislav Lábus.

Uprostřed dejvického kampusu bude AIR House i nadále k dispozici studentům a výzkumu. Fungování použitých technologií a materiálů budou vyhodnocovat také firmy, které na stavbě soutěžního domu spolupracovaly. Testovat se bude systém inteligentní elektroinstalace, který je v AIR House navržený jako kombinace řídicího systému měření a regulace (MaR) a chytré domácí elektroinstalace (KNX). Tento komunikující celek s jednotným webovým ovládacím nástrojem pro mobilní a PC zařízení bude využíván pro ovládání a regulaci osvětlení, vytápění a chlazení, monitoring spotřeby a výroby elektrické energie.

Hlavní pozornost bude zaměřena na energetickou náročnost stavby, která bude v klimatických podmínkách České republiky podstatně odlišná od situace v Kalifornii. V letním období bude AIR House téměř energeticky soběstačný, v zimě bude velký podíl energie dodáván z elektrické sítě. Systém bude automaticky řízený, provozní data budou průběžně ukládána, vyhodnocována a dále využívána pro potřeby výzkumu a studentských prací.

Slavnostnímu otevření přihlíželo kolem stovky pozvaných hostů, jak z akademické sféry, tak zástupců vědeckých institucí, firem a představitelů kulturního života včetně Mgr. Jana Laciny, místostarosty pro školství a kulturu Městské části Praha 6. Ten vidí v podobných projektech šanci, jak dodat své městské části nové impulzy: „Každé město musí být šťastné, má-li na svém území univerzity, které jeho životu dodávají novou krev. Vítám tedy tento sebevědomý krok vedení ČVUT a doufám, že budou následovat další, aby Praha 6 ožila.“

Více o domě AIR House najdete na http://www.airhouse.cz/

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 4. 12. 2014
  • zdroj: * Tisková zpráva

Klíčová slova:

Praha

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři