Technologie / produkty

Co všechno dokáží dřevěné akustické panely? Ztišit kanceláře, ozdravit vnitřní prostředí škol i být dominantou v kostelech

Ateliér SAEM: Základní škola v Nučicích se rozšířila o střešní nástavbu, její konstrukce je z kombinace zděného systému a CLT panelů. V interiéru dominují dřevěné akustické panely. Foto: Filip Šlapal

Ticho je, stejně jako hluk, subjektivní pojem, přitom na nás mají mnohem větší dopad, než si připouštíme. Rušivým zvukům jsme vystaveni takřka nepřetržitě, a to nejen v práci, dopravě, ale i ve svém volném čase – při sportu, v obchodech, doma a vlastně i ve spánku. Hluková zátěž přitom zásadně ovlivňuje naše zdraví a má za následek únavu, neklid a sníženou koncentraci. Dobrou zprávou je, že se většina míst dá akusticky, a přitom designově vyladit.

AGROP NOVA a. s. (NOVATOP) , 21. 12. 2023 / Advertorial

Akustický komfort

Požadavky na akustický komfort v moderní architektuře jsou výzvou především pro architekty a odborníky zabývajících se touto disciplínou v oboru stavební akustiky. Akustika totiž už rozhodně není výsadou jen profesionálních hudebních studií a koncertních sálů. Řeší se v kancelářích, školách, sakrálních stavbách, ale i restauracích, obchodech, sportovištích a wellness centrech, protože lidem dochází, že jsou takřka nepřetržitě vystaveni působení hluku, ať už pracují nebo relaxují.

I když je vnímání hluku do jisté míry subjektivní záležitostí, norma stanovuje hygienické limity hluku pro různé prostory. Pro potlačení nepříjemných zvuků se používají stěnové a nejběžněji stropní akustické obklady, často je strop jediné místo, kam je možné panely umístit. Jejich hlavním účelem je zlepšit prostorovou akustiku v interiéru, to znamená vylepšit srozumitelnost mluveného slova nebo kvalitu hudby, minimalizovat nežádoucí ozvěny, snížit celkovou hlučnost a tím vytvořit příjemnější prostředí.  

Tiché dřevo

Současné poptávce ve stavebnictví vládnou trendy vyznačující se preferencí přírodních a udržitelných materiálů. „A to nám hraje do karet,“ říká Jiří Oslizlo, předseda představenstva společnosti vyrábějící akustické panely NOVATOP, a dodává: “Naše akustické panely vyrábíme pouze z přírodního masivního dřeva, v portfoliu máme smrk, jedli, přírodní dýhy i originální staré dřevo. Každý kus dřeva je už ze své podstaty jedinečný, zároveň je to tak univerzální materiál, který se hodí do různých stylů interiérů, od moderních a minimalistických po tradiční i rustikální. Navíc může pozitivně ovlivňovat pocity a náladu lidí. Bonusem je charakteristická vůně dřeva, kterou postřehne snad každý nově příchozí. Připouštím, že některé klienty to může oslovit i z pohledu ESG reportu.“

Design v souladu s funkcí

Nalezení synergie mezi designem a funkcí leží především v rukou zkušených architektů a interiérových designerů. Výběr vhodného akustického řešení by měl být promyšlený a přizpůsobený konkrétním potřebám daného prostoru. Lze jejměřit a predikovat už ve fázi projektu a dosáhnout tak optimálního výsledku. Najít rovnováhu mezi estetickými požadavky a funkčností je dost zásadní, proto se doporučuje konzultovat projekty s odborníky, aby se následná řešení zbytečně nekomplikovala a neprodražovala.

Foto: Za působivou architekturou stavby „Knies Zauberhut“ stojí ateliér Carlos Martinez Architekten AG

„Pokud se podíváme na dnešní moderní interiéry, pak v nich moc „měkkých“ materiálů, které pohlcují hluk a zpříjemňují akustiku, nenajdeme,“ vysvětluje Michal Kotlas, vedoucí architekt týmu Prodesi/Domesi. „Akustické panely NOVATOP jsou proto pro nás skvělou volbou. Spojují v sobě totiž funkční akustickou stránku spolu se zajímavým soudobým designem. Můžeme vybírat z různých dřevin s rozdílnou profilací, lze je opatřit lazurou případně i přírodní dýhou. Jejich využití nacházíme v rodinných domech, kancelářích, školských stavbách a dalších. Sami jsme si osobně akustické panely vyzkoušeli při instalaci v našich kancelářích a v jednom z našich vzorových domů. Tato zkušenost nám pomohla a ujistila nás ve smyslu využití těchto panelů v našich projektech, kde s panely hojně pracujeme,“ upřesňuje architekt.

Zkušenosti s implementací dřevěných akustických řešení již dávno nejsou jen teoretické. Příkladem jsou doma i ve světě stovky velkých projektů v oblasti veřejných i komerčních staveb, ale i rodinných domů. Prostorová akustika je jednou z nejnáročnějších disciplín patřících k vědnímu oboru stavební akustiky a vzhledem k tomu, kolik času uvnitř budov trávíme, měla by to být důležitá součást parametrů vykazujících zdravé vnitřní prostředí.

Ztište pracovní prostředí

Akustická pohoda je dnes nezbytná v kancelářích, zasedacích místnostech a dalších pracovních prostorách. Protože kancelář už není jen stůl, židle a počítač. Zvlášť mladá generace ji nevnímá pouze jako místo, kam chodí vykonávat své povolání. Je si vědoma, že zde tráví značnou část pracovního týdne a toto prostředí ovlivňuje jejich výkonnost i zdravotní stav. Co z toho plyne? Hlavně to, že komfort zaměstnanců je stále důležitější. To, jak se zaměstnanec cítí v práci, značně ovlivňuje jeho produktivitu a tím i profit celé firmy.

Foto: Pro firemní sídlo společnosti, zaobírající se zpracováním dřeva nebyl výběr materiálů do interiérů náročný. Architekti z Prodesi/Domesi pro ně vybrali právě dřevo.

Pro firemní sídlo společnosti, která se zaobírá zpracováním dřeva a palivového dřeva, byl výběr materiálů pro jejich novou kancelářskou budovu jednoznačný. Dřevo představuje integrální součást jejich firemní identity. Návrh pracuje se dřevem v různých podobách v interiéru i exteriéru. Hlavním cílem bylo vytvořit zdravé a atraktivní pracovní prostředí.

Dřevo – tradice ve sportovních halách

Interiérové řešení sportovišť musí odolat opakovaným nárazům míčů a úderům sportovního vybavení a musí být bezpečné. S těmito požadavky pracovali architekti při návrhu tělocvičny v Kobeřicích. Jejich návrh je střídmý s pečlivě dořešenými detaily a příjemnou barevností. Stavba byla vyhlášena nejlepší novou stavbou na Opavsku a získala cenu J. M. Olbricha. „Prostorovou akustiku vnímám jako kontinuální téma,“ říká arch. Adam Weczerek. „Je vždy nutné ji řešit pokud se jedná o komplexnější prostory. Vždy na nutnost řešení klienta upozorním. Rád pracuji s přírodními materiály, hlavně se dřevem. Proto vítám typy panelů, které Novatop nabízí. Možnost použití přírodního dřeva v interiéru a zároveň vyřešení akustiky je pro většinu interiérů osvěžením,“ doplňuje architekt.

Dřevo do sportovních hal patřilo odedávna, tady se výrazně propsalo v podobě dřevěných akustických panelů, které zároveň minimalizují nežádoucí ozvěny, snižují celkovou hlučnost a tím vytváří příjemnější prostředí pro sportovní aktivity. Stejný dřevěný akustický prvek je použitý na chodbách, v jídelně i posluchárnách Základní školy Chýně.

Foto: WMA architekti s.r.o. - Ing. Arch. Adam Weczerek: Tělocvična v Kobeřicích

Klid a intimita sakrálních staveb

Atmosféra modlitebny v Sedlčanech, z pera ateliéru A8000, je umocněna zvolenými materiály. Kombinace bílých ploch podlahy, stěn a stropu se světlým dřevem interiéru je dána do kontrastu s vnějším vzhledem. Dobrou akustiku hlavního sálu zajištuje zvolený materiál dřevěného obkladu. Ukrývá v sobě jednotlivé vrstvy pohlcující zvukové vlny. Pod samotným akustickým obkladem jsou rovněž umístěny technologie vzduchotechniky a chlazení.

Správná akustika umožňuje vytvořit prostor, kde hudba a hlasový projev zní autenticky. To se povedlo v obřadní síni v Německu, kde dominantu interiéru tvoří velkoryse dimenzovaná výška střechy obložená dřevěnými akustickými panely.

Foto: A8000: Modlitebna v Sedlčanech

Školy a školky

Architekt Pavel Horák (Prodesi/Domesi), stojící za návrhem školky ve Všetatech-Přívorech, kde se podařilo prosadit nejen pohledové dřevo ale i dřevěné akustické panely, říká:„V rámci práce na naší dřevěné školce, kterou jsme postavili v roce 2019, se povedla skvělá věc – s námi architekty na projektu spolupracovali i pedagogové. Díky tomu vznikla školka, která je nejen architektonicky hodnotná, ale má i kvalitní vnitřní prostředí, které spoluvytvářeli ti, kteří ho využívají nejvíce. Dle informací, které dnes ze školky máme, jsou zde děti velmi spokojené a lze říci, že jejich nemocnost je výrazně nižší než v sousední zděné školce. I takový benefit můžeme dřevu přisuzovat. Jsme přesvědčeni, že právě veřejné stavby ze dřeva by měly být svou komplexní kvalitou přínosem pro obyvatele obcí a příkladem pro ostatní, jak zlepšovat prostředí na vzdělávání, práci a život. Vzdělávací zařízení ze dřeva pozitivně ovlivní vztah vyrůstající generace nejen ke dřevu, jako udržitelné a krásné variantě, ale i k samotné architektuře.“

Díky rekonstrukci budov z roku 1904 se Základní škola v Nučicích rozrostla o půdní vestavbu a dvě přístavby pro kmenové třídy a školku. Konstrukce přístavby je kombinací zděného systému a CLT. V interiéru zůstala část dřevěné konstrukce přiznaná a dominantní roli mají dřevěné akustické panely NOVATOP, které příjemně eliminují hluk ve třídách.

Foto: Pavel Horák (Prodesi/Domesi): Školka ve Všetatech-Přívorech

Komunitní centra

V projektu Komunitního centra v Mnichově Hradišti dali architekti hlavní slovo dřevu. Masivní dřevěnou CLT konstrukci, z části přiznanou v interiéru, doplnili dřevěnými akustickými panely i dřevěným nábytkem s pestrobarevnou povrchovou úpravou. Architekti od samého počátku přistupovali k návrhu budovy v souladu s principy udržitelné architektury. Kladli důraz na vytváření kvalitního vnitřního prostředí, což zohlednili jak při tvorbě dispozičního rozvržení, tak při návrhu technologického řešení i výběru materiálů.

Foto: Projektil Architekti: Komunitní centrum v Mnichově Hradišti

Koncertní sál umělecké školy

Rekonstrukce koncertního sálu proběhla v Základní umělecké škole Ľudovíta Rajtera v Bratislavě. Pro zlepšení prostorové akustiky místnosti se kromě akustických materiálů muselo provést zalomení panelu o 30 stupňů v horní části při styku s podhledem. Tyto detaily navrhla specializovaná firma na ozvučení a akustiku.

Foto: Miroslav Minca: Koncertní sál

Byty a rodinné domy

Estetika v tomto projektu hrála prim. Akustické panely NOVATOP se staly nádhernou dominantou interiéru bytu v Praze, pod jehož návrhem je podepsaný Ateliér Archport, jehož základy stojí na lásce ke geometrii, jednoduchosti a úctě ke kontextu.

Akustické panely doma je možné umístit jen nad zónami, kde se chodí nebo komunikuje, jejich funkcí je eliminovat echo.

Foto: Ateliér Archport: Interiér bytu v Praze

Jako dominanta interiéru skvěle funguje také staré dřevo. Nese s sebou nejen bohatou historii, ale i nezaměnitelný vzhled, který zdůrazňuje jeho autentičnost a originalitu. Každý kus má své vlastní unikátní rysy, barvy a textury, díky nimž se stává jedinečným uměleckým dílem. Kolekce akustických panelů NOVATOP ALTHOLZ nejen přizpůsobí prostorovou akustiku potřebám dané místnosti, ale zároveň vytvoří jedinečný a exkluzivní design.

Foto: NOVATOP ALTHOLZ má nezaměnitelný vzhled starého dřeva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři