Události / architektonické soutěže

Sportovně rekreační zóna města Lovosice - studentská soutěž

Architektonická a projekční kancelář HELIKA, a.s. vyhlašuje 6. ročník soutěže pro vysokoškolské studenty architektury a souvisejících oborů.

EARCH.CZ , 8. 9. 2014

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu sportovně rekreační zóny města Lovosice.

Zadaným předmětem soutěže je architektonicko-urbanistický návrh sportovně rekreační zóny města Lovosice. Území se nachází na levém břehu Labe, v záplavové oblasti, v bezprostřední blízkosti centra Lovosic. Napojení rekreační zóny na historickou část města nese velký potenciál a mělo by být leitmotivem urbanistického řešení. Rekreační zóna obsáhne různá sportoviště s nezbytným zázemím, relaxační klidové zóny, prostor pro dětské aktivity, parkové úpravy. Jejím účelem je nabídnout obyvatelům města širokou škálu možností rekreace, sportovního a kulturního vyžití. Návrh by měl reflektovat reálné nebezpečí záplav, vybavení areálu by mělo být alespoň částečně mobilní. Předpokládá se napojení na Lesopark Osmička, zpracování kontaktu s řekou, s protilehlým ostrůvkem.

Soutěžní podmínky, zadání soutěže a popis řešeného území naleznete na www.helika.cz v sekci STUDENTSKÁ SOUTĚŽ.

Odevzdání návrhů: úterý 30. září 2014, 18:00

Oznámení výsledků: pátek 28. listopad 2014

DRUH SOUTĚŽE

Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako ideová. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonická. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako veřejná s užším okruhem účastníků. Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Studentská architektonická soutěž je anonymní a je určena pro řádné studenty všech ročníků bakalářského a magisterského studia architektonických oborů akademického roku 2013/2014.

Soutěž probíhá v českém nebo slovenském jazyce.

CENY

1. cena 30 000,- Kč2. cena 20 000,- Kč3. cena 10 000,- Kč

 

 

Klíčová slova:

studentská soutěž

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři