Události /

Vitra Design Museum připravilo výstavu Německý design 1949–1989. Dva státy – jedna historie

Více než třicet let po pádu Berlínské zdi představuje Vitra Design Museum ve Weil am Rhein první panoramatický přehled poválečného designu v obou Německách. Německý design se stal pojmem ve dvacátých letech díky škole Bauhaus a asociaci Werkbund. Po rozdělení Německa se v roce 1949 na západě stal design hnací silou Wirtschaftswunder, ekonomického zázraku, zatímco na východě ho pohltilo socialistické centrálně plánované hospodářství. Od 20. března do 5. září 2021 bude výstava s názvem Německý design 1949–1989, Dva státy – jedna historie nabízet srovnávací výběr designu z východního i západního Německa a zkoumat ideologické a estetické rozdíly i paralely a vzájemné vztahy mezi Východem a Západem. Na výstavě budou k vidění předměty od ikonických kusů nábytku a lamp přes grafický, průmyslový a interiérový design po módu, textilie a ozdobné předměty. Výstava prozatím zůstane vzhledem k pandemickým podmínkám zavřená, ale je připravena otevřít ihned po jejich uvolnění. Komentovaná prohlídka pod vedením kurátora proběhne na youtubovém kanálu Vitra Design Museum 18. března 2021 ve 14h.

Vitra Design Museum , 22. 3. 2021

Levný plast a křiklavé barvy na Východě, chladný funkcionalismus na Západě. Výstava vedle sebe staví legendární automobily jako je Trabant (1958) či žádané předměty každodenní potřeby - kombinovaný přehrávač ironicky přezdívaný Sněhurčina rakev (1956) a další výjimečné kousky, třeba skulpturální plastová židle Poly-COR Luigiho Colaniho (1968). Výstava představuje důležité postavy jako jsou Dieter Rams, Egon Eiermann, Rudolf Horn a Margarete Jahny a zároveň zdůrazňuje roli škol designu a odkazu Bauhausu. Široké panorama designu z obou Němecek ilustruje, jak pevně propletené design, dějiny, každodenní kultura a mezinárodní politika v Německu v době studené války byly.

Výstava začíná imersními instalacemi, které návštěvníkům umožní zažít na vlastní kůži, jakou roli design ve východním a západním Německu hrál. Samostatnou identitu se oba nové státy snažily vybudovat i novými návrhy státních znaků, peněz, pasů a symbolů, včetně takových maličkostí jako jsou panáčci na světlech semaforů. Zároveň ale předměty, jako je třeba zahradní židle Garden Egg Chair Petera Ghyczyho (1968), ukazují, že hranice mezi východním a západním Německem nebyla zdaleka tak přísná, jak to často vypadá. Tato futuristická židle se například vyráběla v téměř identické podobě na obou stranách hranice. Výstava se zabývá také německým designem před druhou světovou válkou, protože mnoho německých designérů bylo původně studenty Bauhausu. Poválečný design i jeho výuka vycházely z moderních nápadů, které se učily v Bauhausu a dalších školách designu, a tak se snažily překonat temné stíny nacistické éry. 

Senftenberger Ei rot, 1968, Peter Ghyczy. Zdroj: Vitra Design Museum

Po úvodu následuje chronologický příběh dějin designu ve východním a západním Německu od roku 1949. Oba nové státy se v té době snažily urychlit obnovu výstavbou rozsáhlých sídlišť, což vedlo k nárůstu poptávky po spotřebním zboží – od nábytku a nádobí po elektrické spotřebiče a automobily. Předměty jako nástěnné kuchyňské hodiny navržené Maxem Billem (1956), či Klausova Kunisova elegantní konévka na zalévání květin (asi 1960) odrážely nový rodinný život i popularitu moderního designu. Na Východě i Západě byly obnoveny či založeny nové školy designu, kde se školili mladí designéři, které průmysl tak nutně potřeboval. V neposlední řadě proto, že design byl skvělým prostředkem, jak stát mohl působit moderně a svobodomyslně. 

Teprve stavba Berlínské zdi, která začala 13. srpna 1961, prosadila pevné uzavření hranice. V západním Německu se design stal důležitým faktorem konzumní společnosti, která dychtila po posledních výkřicích v oblasti nábytku a automobilismu, coby symbolech statusu. Minimalistické elektrické spotřebiče, které Dieter Rams navrhoval pro firmu Braun, jsou důkazem zvýšeného chápání kultury designu a kvality. Šířit se začal i koncept korporátní identity, což je dobře vidět na dvou ikonických návrzích z roku 1972: logo tehdejšího hlavního města západního Německa Bonn s rudými rty od Doris Casse-Schlüter a piktogramy pro letní olympijské hry v Mnichově od Otla Aichera. V automobilovém průmyslu se tyto změny projevily na designu pro Porsche – které si mohl dovolit jen zlomek populace – jehož ztenčené linie symbolizovaly dokonalé spojení estetičnosti a technologie. Skutečný design Made in Germany.

Reklama na Porsche 911 Targa, 1967. Zdroj: Vitra Design Museum

Ve východním Německu byl design v tomto období centrálně regulován a byl součástí socialistického plánovaného hospodářství. Kancelář průmyslového designu měla na starosti, aby širší veřejnost měla přístup k finančně dostupným výrobkům a zároveň podporovala konkurenceschopnost východoněmeckých podniků. Stavba domů z panelů zajišťovala rozsáhlou výstavbu bytů, což zase vyžadovalo koncepci nábytku a designu interiérů. Velmi oblíbený byl nábytkový systém MDW-Einbauwand (1968) vytvořený Rudolfem Hornem pro firmu Deutsche Werkstatten. Jeho mnohostranné modulové úložné jednotky byly brzy k vidění v soukromých interiérech po celém východním Německu. Ve veřejných prostorech hrál design také významnou roli. Výstava ukazuje původní plány berlínského Cafe Moskau a klade do popředí reliéf od Josepa Renaua (Die Beziehung des Menschen zu Natur und Kunst, 1982–84). Tato nově zrekonstruovaná nástěnná mozaika v Erfurtu ilustruje, jak umělecké zdobení velkých budov určovalo vzhled měst. Z hlediska průmyslového pokroku měl největší dopad Trabant, uvedený v roce 1958, protože urychlil masovou motorizaci širokých vrstev obyvatelstva. Dnes je Trabi s tělem z recyklovaného plastu ikonou východoněmeckého designu. Vyrábět se přestal teprve v roce 1991.

Díky snaze západoněmeckého kancléře Willyho Brandta normalizovat vztahy mezi oběma německými státy došlo v sedmdesátých letech ke sblížení mezi Východem a Západem, které vyvrcholilo pádem Berlínské zdi v roce 1989. Design na obou stranách hranice v tomto období odrážel nárůst kritického uvědomění způsobeného událostmi jako byla ropná krize roku 1973. Hospodářství východního Německa začalo upadat, ale jeho designéři byli vynalézaví. Například Karl Clauss Dietel a Lutz Rudolph navrhli motorku Mokick S50 (1967–74) na principu modulů, takže se snadno a levně opravovala. Jiní designéři se pustili do uměleckých řemesel, nebo vyráběli menší množství různých ozdobných předmětů. Ve východním Berlíně spolu design a subkultura vytvářely živelnou scénu, jejíž projevy ve formě fotografií, keramiky a výroby ozdobných předmětů vyjadřovaly novou estetiku každodennosti, která byla mimo dosah průmyslového plánování. Jedním z posledních velkých projektů východoněmecké vlády byl počítač nazvaný PC 1715, který vyráběl státní podnik Robotron (1985). Byl určen výhradně pro státní podniky, vládní úřady a univerzity.

TV set Alex, 1957-58, Horst Giese a Jürgen Peters. Zdroj: Vitra Design Museum

Západní Německo se sice z hospodářských zvratů sedmdesátých let nevynořilo nepoškozené, ale jeho vedoucí role v mezinárodním průmyslovém designu zůstala neotřesena. Například Volkswagen Golf, uvedený na trh v roce 1974, odrážel rostoucí poptávku po malých výkonných automobilech a v osmdesátých letech požádal Steve Jobs Hartmuta Esslingera a jeho německou agenturu frogdesign, aby navrhli jeden z prvních počítačů Apple. Ve stejné době vzrůstal v západním Německu vliv experimentálních a umělecky orientovaných tendencí, což kopírovalo vývoj na Východě. Vývoj Nového německého designu, inspirovaného uměním, punkem a kýčem, byl ovlivněn skupinami jako Pentagon, Ginbande, a Kunstflug, ale také galeriemi designu a experimentálními show. Politické tání postupně vedlo i k výměnám a spolupráci v designu. Ve východním Berlíně v letech 1984/85 a ve Stuttgartu v roce1988 dokonce proběhly dvojité výstavy, kde byl k vidění i design z toho druhého Německa.

Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 bylo velké množství východoněmecké průmyslové výroby zastaveno a mnoho známých východoněmeckých značek prostě zmizelo. Výstava Německý design 1949–1989, Dva státy – jedna historie srovnává design východního a západního Německa podle stejného měřítka, čímž vrhá světlo na méně známé kapitoly dějin německého designu. Výstava sice zdůrazňuje politickou důležitost, kterou design v době studené války měl, ale zároveň odhaluje fascinující mnohost stylů a přístupů v designu, což vyžaduje více rozrůzněný přístup, než je zaměřování se na ideologické rozdíly. Tato výstava je první, která se zaměřuje na dějiny východoněmeckého a západoněmeckého designu jako na dějiny společné. Najdeme tu sice plno rozdílů a střetů, ale také sdílení a propojení. 

Prvním místem, kde bude výstava ke zhlédnutí, je Vitra Design Museum ve Weil am Rhein (20. března 2021 – 5. září 2021). Poté se přesune do Drážďan do Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen (15. října 2021 – 20. února 2022). Výstava i její mezinárodní turné vznikly s podporou ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo. 

Foto: eArch
VEB Textilkombinat Cottbus, 1978. Zdroj: Vitra Design Museum

Klíčová slova:

Vitra Design Museum design

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři