Nanotechnologie – příští revoluce ve stavebnictví

Datum konání: 22.06.2011 (Celý den)

Pondělí, 4. Červenec 2011 - 2:00
| Napsal:

Jak se z metanu lacino vyrábí diamant a k čemu se ve stavebnictví mohou hodit jeho unikátní antibakteriální vlastnosti? Zachrání světové kulturní dědictví ochranné vrstvy na bázi nanotechnologie? I to byla témata konference Nanotechnologie ve stavebnictví – od výzkumu k využití v praxi, kterou ve středu 22. června uspořádalo Centrum výzkumných kontraktů v přednáškovém sále Masarykovy koleje v Praze.

V přednáškách odborníků zazněly novinky z aktuálního vědeckého výzkumu nanotechnologií i jejich konkrétní aplikace ve stavebnictví, a to ty současné i budoucí. „Výzkum nanotechnologií představuje velmi progresivní obor, který už má a hlavně ještě bude mít řadu uplatnění v praxi. Pro firmy, a to nejen stavební, to znamená bohatý potenciál pro jejich inovace. Odborníci předvídají, že příští revoluce ve stavebnictví bude právě díky nanotechnologiím, a to možná už velmi brzy,“ přibližuje téma konference její pořadatel Petr Bulušek, ředitel o. s. Centrum výzkumných kontraktů.

Profesor Pavel Demo z Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví při stavební fakultě ČVUT a z Fyzikálního ústavu AV ČR seznámil účastníky z řad projektantů, architektů, zástupců stavebních firem a výrobců materiálů se současným vědeckým výzkumem nanotechnologií. Jednou z nejvíce progresivních částí výzkumu jeho týmu je právě výroba a výzkum vlastností nanodiamantu. „Už poměrně dlouho se ví o unikátních antibakteriálních vlastnostech stříbra. Náš tým nyní testuje vlastnosti nanodiamantu, který dokážeme vyrobit z velmi levné vstupní suroviny – metanu. Ukazuje se, že je z hlediska bakteriocidních vlastností ještě vhodnější než stříbro a vypadá to, že je v něm velmi slibná budoucnost,“ vysvětluje Pavel Demo z Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví při Fakultě stavební ČVUT.

V diskusích přednášejících s účastníky také mimo jiné zaznělo, že ochranné vrstvy vyrobené nanotechnologiemi díky svým výjimečným vlastnostem mohou představovat velmi účinný prostředek ochrany fasád domů či soch anebo velmi účinnou tepelnou izolaci. V odpoledním přednáškovém bloku pak vystoupili zástupci výrobců stavebních materiálů využívající nanotechnologie, kteří prezentovali zhruba osmdesáti návštěvníkům konference již konkrétní produkty a jejich aplikace v praxi.

Konference zprostředkovala v Česku poměrně unikátní setkání odborníků z akademické výzkumné sféry s podnikatelským prostředím, které nanotechnologie už aplikuje nebo hodlá využít ve stavební praxi. „Vědci či výzkumníci a podnikatelský sektor si u nás často hrají na vlastním pískovišti; vědci své výzkumy prezentují jen jiným vědcům, firmy zase na svých seminářích spíše prodávají a sledování akademické sféry nevěnují čas. Smyslem této konference bylo poskytnout oběma prostor pro výměnu informací a poznatků. Z reakcí a zájmu zúčastněných soudím, že se to povedlo,“ uvádí Petr Bulušek z Centra výzkumných kontraktů, které se transferem poznatků z výzkumné do podnikatelské sféry dlouhodobě zabývá v rámci tzv. technologického skautingu.

Prezentace přednášejících si je možné prohlédnout na stránkách Centra výzkumných kontraktů.