Atraktivní veřejný prostor místo zanedbaného parkoviště. MCA atelier navrhl revitalizaci Komenského náměstí na Žižkově

Úterý, 14. Červenec 2020 - 0:32
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

"Když navrhujeme veřejné prostranství, nepřemýšlíme v první řadě o fyzické podobě, ale o tom, co se v jeho prostoru všechno může dít? Co by tam lidé rádi dělali? Jaký je potenciál místa?," píší architekti ze studia MCA atelier, kteří před dvěma lety dokončili revitalizaci Komenského náměstí na pražském Žižkově. Prostor v sousedství panelových domů, bytových bloků a školy dříve postrádal plnohodnotné využití a sloužil spíše jako zanedbané parkoviště. Revitalizace podle návrhu Pavly Melkové a Miroslava Cikána vrátila prostranství povahu náměstí, které lidem usnadňuje pohyb a současně nabízí různé formy využívání. Architekti náměstí pojali jako krajinu průchozí všemi směry, kde svůj volný čas mohou trávit všechny skupiny lidí. Vznikl tak velmi atraktivní veřejný prostor, kde najdeme dřevěnou palubu nad vjezdem do podzemních garáží, různé typy lavic a povrchů nebo třeba fontánu. Za pozornost stojí také důmyslné spojení dláždění a trávníku.

Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Miroslav Cikán
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Miroslav Cikán, Pavla Melková
Ateliér MCA atelier s. r. o.
Spolupracovníci Pavel Košťálek, Radek Novotný
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha 3 - Žižkov
Ulice, číslo Komenského náměstí
PSČ 130 00
Datum projektu 2013
Datum realizace 2018

Veřejný prostor není pouze fyzická forma, ale především situace. Když navrhujeme veřejné prostranství, nepřemýšlíme v první řadě o fyzické podobě, ale o tom, co se v jeho prostoru všechno může dít? Co by tam lidé rádi dělali? Jaký je potenciál místa? K jakým zážitkům výchozí prostředí inspiruje? Kdo jsou lidé, kteří v něm budou žít? Jakou roli na kvalitě bytí v něm zde může sehrát architektura?

Revitalizací Komenského náměstí jsme chtěli znovu stvořit a uvést do života náměstí, které v poslední době sice neslo takové jméno, ale ve skutečnosti jím vůbec nebylo. Bylo nepřístupným místem, parkovištěm, střechou podzemní stavby. Návrh se musel vypořádat s množstvím determinant. Bylo třeba ponechat kryt civilní obrany, jehož stavba vnesla do náměstí výškové rozdíly, které komplikují připojení prostoru k okolním domům a ulicím. Chtěli jsme zachovat existující stromy – ty ale koření v nepřirozených výškách v návaznosti na výšku krytů. S ohledem na charakter místa, na jeho roli jak v urbanismu, tak životě okolní čtvrti, na lidi, kteří zde žijí, jsme se jednoznačně rozhodli pro náměstí pobytové, civilní, nikoliv primárně reprezentativní. Cílem bylo fyzickými úpravami vytvořit rámec, který nejen umožňuje, ale také iniciuje množství situací, propojujících potřeby lidí a možnosti místa. 


Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Miroslav Cikán

Nové náměstí působí a funguje jako krajina. Je průchozí všemi směry a v každém místě nabízí téma k pobývání pro všechny skupiny lidí – maminky s malými dětmi, starší generaci, studenty, lidi jdoucí do práce. Pevná záda, důležitá pro pocit bezpečí, intimity i orientovanosti, nově vytváří výrazná plasticita obvodu náměstí - linie sedacích schodů, kopce, dřevěná paluba nad vjezdem do garáží. Orientaci – vědomí středu, směrů, vazeb na okolí, pak dodává skrytě vložený řád členění, nesený křížem, který dělí plochu na čtyři charaktery, odpovídající činnostem v nich. Významovým středem je pramen fontány.


Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Miroslav Cikán

Obývací pokoj před školou. Linky trávy evokují notovou osnovu. Bytí na schodech: Čekání, setkávání, odpočívání. Divadlo: Prostor orámovaný schody k sezení, divadlo každodenních činností i místo pro koncerty, setkání, debatování. „Pramen poznání“: Kamenné a vodní kruhy se odvíjí od symbolu pramene poznání a odkazují na J. A. Komenského. Kopce: Ležení, válení sudů, výhled. Travnaté obliny připomínají českou krajinu - podhůří hor, kde J. A. Komenský navždy opustil Čechy. Hnízda: Stolů, lavic, židlí – pro práci na počítači, čtení, povídání, piknikování, učení se, hraní šachů. Plochy her: Mlatové plochy pro petangue, kuličky, skákání.


Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Radek Novotný


Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Radek Novotný


Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově, MCA atelier/ Pavla Melková, Miroslav Cikán © Miroslav Cikán