Cena B. Fuchse III.: tribute to cs democracy / tribute to Václav Havel

Pondělí, 11. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Dalším finálovým projektem studentské soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 Fakulty architektury VUT v Brně se stal návrh pomníku Václava Havla.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Alžběta Sedláčková
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Datum projektu 2012

Památník Václava Havla je obtížné téma, které jsme alespoň částečně pochopili až po několika debatách. Z mého pohledu jsem dospěla k názoru, že člověk, jako byl Havel, nedělal nic jen aby mu po jeho smrti, či ještě za života někdo postavil památník. Myslím, že největší poctu mu prokážeme, když půjdeme v jeho stopách, když budeme pracovat na cestě ke snu, k ideálu, který byl pro Havla tak typický.

A tak jsem si z práce pana prezidenta, slavného disidenta ale též spisovatele, dramatika, vypíchla několik pojmů, kterých jsem se nadále držela. Divadlo, slovo, diskuse, komunikace, člověk.

Vzniklo seskupení několika objektů, divadelní platforma a několik laviček/víceúrovňových laviček, které jsou na půdorysné stopě kruhů různých poloměrů. Díky tomu vznikají mezi lidmi zajímavé interakce a ty jsou tím poselstvím památníku.

název tribute to cs democracy / tribute to Václav Havel
autor Alžběta Sedláčková
vedoucí práce Ing. arch. Jan Mléčka
soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.
semestr letní 2011/12
umístění finalista

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.