Levitace nad lomem. Návštěva experimentálního domu od A69

Pondělí, 29. Leden 2018 - 0:10
| Napsal:

Prototyp rodinného domu v Posázaví vzešel v roce 2015 z dílny ateliéru a69. O rok později byl nominován na Českou cenu za architekturu 2016. Nominaci sice neproměnil ve vítězství, ale stavba je to skutečné výjimečná – především zasazením do specifického prostředí bývalého žulového lomu a celkovým minimalistickým přístupem.

A69 architekti, Prototyp rodinného domu v Posázaví – foto © Tomáš Rasl
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Michal Nohejl
Ateliér A69 – architekti
Zodpovědný projektant
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum projektu 2012
Datum realizace 2015
Užitná plocha 204.00m2
Zastavěná plocha 235.00m2
Poznámka

Foto © Tomáš Rasl

Označení minimalistický v tomto případě není použito jen jako módní přívlastek symbolizující jednoduché linie, ale jako linka protínající veškeré aspekty projektu. Vše se odvíjelo od primárního požadavku investorů, kteří hned na začátku chtěli skromnou stavbu nezatěžující životní prostředí. Přesně to se architektům povedlo. Unikátnost rozhlehlého pozemku u zatopeného lomu s bujnou zelení dokreslily kubickou stavbou o rozměrech 15 x 15 x 4 m, která nijak nenarušuje ráz okolní krajiny. Navíc je celá konstrukce levitující nad zemí demontovatelná, může tak zmizet beze stopy a nezanechat za sebou jizvu ve zdejším ekosystému. Tlumená je i barevnost provedení v čisté formě tmavého exteriéru vyváženého světlým interiérem. „Někdo cítí harmonii v barevnosti, někdo ji cítí v jednoduchosti. V tom jsme si s architekty z a69 sedli,“ říkají investoři.

Lom

Ocelový montovaný roznášecí rošt byl usazen na žulové bloky, zbylé po těžební aktivitě. Na roštu potom stojí vlastní dřevěná konstrukce vybudovaná na základě systému „two by four“ vycházející z průřezu hranolů 2 x 4 palce. Strop se skládá z dřevěných sbíjených vazníků a plochou střechu v duchu blízkosti k přírodě pokrývá extenzivní zeleň. Fasáda je provětrávaná z dřevěných hranolů a okna hliníková. „Realizace má prověřit konstrukční, typologické a uživatelské vlastnosti prototypu,“ komentují achitekti.

Lom

Architekti ze studia a69 se vyznačují svou ambicí „vytvářet autorskou architekturu reagující na místo, čas a okolnosti jejího vzniku“. V případě domu v lomu je to patrné hned při příjezdu. K pozemku na samotě, asi 200 m od vesnice, se přijíždí po nezpevněné cestě lemované stromořadím. Za houstnoucími stromy se na vyvýšené louce postupně vynořuje tmavý kvádr. Na svém místě, kde částečně kopíruje skalní sráz, působí velmi přirozeně a téměř nenuceně. Z jedné strany vyhlíží na vzrostlé břízy, z druhé na vodní hladinu bývalého lomu.

O to větší zážitek přichází s proměnou ročních období – na podzim se tu nabízí velkolepý pohled na přírodní scenérii s výrazně zbarvenými stromy zrcadlícími se ve vodě. Tyto živé obrazy zprostředkovávají prosklené stěny. Směrem k louce je stěna posuvná a umožňuje tak užší propojení s otevřenou venkovní terasou na louce. Rozhlehlý pozemek umožňuje vydat se na krátkou procházku kolem lomu. Procházíte březovým hájem, podél týpí, záhonů a skleníku, kde se daří ovoci i zelenině, až k tvrdému sadu. Když počasí přeje, je možné sejít po členitém terénu až k lomu a vykoupat se nebo si zarybařit.

Lom

Proměnlivou barevnost výhledů nechává vyniknout monochromaticky bílý interiér, který funguje jako jeden promyšlený celek. Nikde nic nevyčnívá, není tu nic nepodstatného navíc. Nábytek je rozmístěn jako funkční součást obytného prostoru, nestrhává na sebe zbytečnou pozornost. Středobod představuje obývací pokoj s odpočinkovou zónou zasazenou do vyvýšeného pódia, odkud je vidět to nejlepší z okolní krajiny jako na dlani. Důraz je kladen spíše na organicky řešenou kompozici prostoru než na samotné předměty. Právě díky celistvosti a otevřenosti bylo dosaženo krásně prosvětleného interiéru s měkkými oblými křivkami.

Lom

Ke zdárnému výsledku vedlo několik předešlých návrhů. Architekti původně předložili pět cest, kterými bylo možné se ubírat. Jednou z nich byla například i možnost vytěžit přímo v lomu kámen a v proláklině potom vybudovat stavbu nebo zastavit kaskádovitý terén při sestupu k vodě. Nakonec ale vyhrála strategická pozice uprostřed pozemku s kouzelným výhledem.

Lom

Kromě nominace na ČCA 2016 stavba nedávno získala cenu za nejlepší národní projekt v mezinárodní soutěži BigMat International Architecture Awards 2017.