Progres Ateliér navrhl rekonstrukci a rozšíření pražské školy Járy Cimrmana ze 30. let

Úterý, 25. Červen 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Navzdory několika studiím doporučujícím přidání nového objektu směrem do školní zahrady, se studio Progres Ateliér rozhodlo přistoupit k revitalizaci základní školy Járy Cimrmana v pražských Lysolajích jinak. Ve snaze vyvarovat se vzniku dalšího soliterního “apendixu” architekti navrátili původnímu objektu ze 30. let minulého století jeho ztracenou eleganci a doplnili jej o nové prostory, které s historickou budovou navazují nenásilný a hravý dialog.

Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích, Progres Ateliér © Alexandra Timpau
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Kalivoda, Vojtěch Kaas
Ateliér PROGRES ATELIER
Spolupracovníci Petr Sova, Milada Vorzová
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Lysolaje
Datum realizace 2018
Zastavěná plocha 1 124.00m2

Budova původně obecné školy, byla dokončena v roce 1934 podle návrhu architektů V. Vondráška a Ing. J. Kubína. Za dobu své existence prošla několika stavebními úpravami různé technické i architektonické úrovně. 

Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit nedostatek volných míst pro nové žáky a zároveň provozní kolize a špatný technický stav některých částí budovy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze navrhujeme odlišný přístup. 

Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům. 

Základní škola Járy Cimrmana po rekonstrukci a rozšíření od studia Progres Ateliér © Alexandra Timpau

Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. Velkorozponové ocelové nosné rámy, dávají vzniknout převýšeným podkrovním prostorům pro výuku výtvarné výchovy, chemie fyziky a aktivity školní družiny. Specializované učebny jsou velkoryse otevřené do hřebene krovu ve výšce sedmi a půl metru. O příjemné studijní prostředí se stará oboustranné nasvětlení denním světlem a akustický obklad z dřevovláknitých desek. Do méně kvalitních prostor v historické budově umisťujeme hlavní šatny pro 300 žáků. Jejich dominantou je tunu vážící dubový kmen, který musel své místo v šatnách najít bez pomoci mechanizace. 

Největší učebna školní družiny o rozloze 75 m2 se nachází v přízemí a je napojena na zpevněnou plochu vnitřního atria s přírodním amfiteátrem. Může sloužit jako multifunkční prostor pro různé školní i mimoškolní akce (semináře, workshopy, setkání, zasedání...). Všechny učebny jsou doplněny autorskými grafikami s motivy divadelních her Járy Cimrmana. Chráněné atrium se solitérním stromem volně parafrázuje rajský dvůr kláštera. Jeho náladu spoluurčuje použití přírodních materiálů – žulové dlažby malého formátu tzv. Pražské mozaiky a masivních dubových trámů pro posezení v hranách schodů. Po instalaci projekčního zařízení je obcí rovněž využíváno jako letní kino.  

Nezávislý provoz družin zajišťuje přístavba schodiště a zázemí. Nerezová pavučina natažená zrcadlem schodiště přes všechny patra slouží jako zábradlí i galerie výtvarných prací žáků. Provozně jsou nové části napojeny jak na stávající komunikační systém školy, tak na nově navržený bezbariérový vstup v severní části, který umožňuje oddělit provoz školy a družiny. Spojovací krček mezi starou a novou částí školy je potažen polotransparentní mlhou z bílého tahokovu.

Základní škola Járy Cimrmana po rekonstrukci a rozšíření od studia Progres Ateliér © Alexandra Timpau

Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a vzniká tak prostor pro adekvátní předpolí nového vstupu. Parter tvoří kombinace žulových, betonových, dubových a rostlinných povrchů. Školní zahradu chrání plot z ocelové pozinkové pásoviny, který díky navrženému rozestupu lamel otevírá při chůzi po chodníku rozmanité průhledy kolemjdoucím. 

Poděkování patří investorovi (městská část Praha Lysolaje), který nám po celou dobu projektu důvěřoval a podpořil naše myšlenky v kritických bodech při realizaci.

Základní škola Járy Cimrmana po rekonstrukci a rozšíření od studia Progres Ateliér © Alexandra Timpau


Základní škola Járy Cimrmana po rekonstrukci a rozšíření od studia Progres Ateliér © Alexandra Timpau