Projekt pro největší megalaser na světě v ČR!

Středa, 9. Únor 2011 - 1:00
| Napsal:

Projekt vědeckého parku, ve kterém bude vybudován největší megalaser na světě ‐ ELI (Extreme Light Infrastructure), vyhrál ateliér BFLS v mezinárodní architektonické soutěži. Komplex budov bude sloužit k umístění potřebné infrastruktury pro vědecký výzkum v oblasti laserového vývoje, zaměřeného na výzkum a aplikaci interakce laseru s hmotou při nejvyšší intenzitě (šestkrát vyšší než úroveň intenzity současných laserů).

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér BFLS
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Dolní Břežany
Suma 50 000 000.00
Měna EUR
Datum projektu 2010
Datum realizace 2014
Plocha pozemku 31 600.00m2

Cílem a hlavní nosnou myšlenkou projektu bylo citlivě integrovat tuto velkou stavbu do "venkovského" prostředí Dolních Břežan, malé obce nacházející se jižně od Prahy. Univerzitní styl budovy byl vypracován v souladu s technologickými pokyny pro požadovanou orientaci laseru, přičemž veřejné zázemí je umístěno na severu vedle dalšího laserového zařízení. Celková koncepce je zaměřena na vytvoření harmonického vzhledu budovy při současném dodržení přísných bezpečnostních požadavků zadavatele.

Jednotícím prvkem je lehká střecha, která se vznáší nad konstrukcí jednotlivých komponentů budovy ELI. Motiv zastřešení tvoří rozložené slunolamy, které evokují a reflektují podstatu laseru – je to podprahový odkaz na trvalý, nenahraditelný a nesmírně významný charakter výzkumu laseru. Tyto slunolamy jsou navrženy tak, aby stínily prostor v letních měsících, a naopak dovolovali vstup slunečního tepla a světla do atria během zimních měsíců. Terénní úpravy jsou inspirovány samotným laserovým paprskem a jeho silnou lineární geometrií vytvářející integrovaný koncept zastavěného prostoru a jeho okolí.

Podrobnosti projektu

Plocha - 31 600 m2
Zahájena projekční příprava, zahájení stavby v polovině roku 2011,
Dokončení v polovině roku 2013
Celková hodnota developerského projektu 50 mil. €

 

 

 

London 
66 Porchester Road, London, W2 6ET, United Kingdom
+44 (0) 20 7706 6166 
www.bfls-london.com

Poslední dva roky má ateliér BFLS kancelář také v Praze:
Prague 
Revoluční, 1502/30, 110 00, Praha 1, CZ
+420 224 815 087