Prosvětlený papírový kostel

Středa, 12. Červenec 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Jedná se o novostavbu kostela, která stojí v pomyslném těžišti moravské vsi Sazovice. Kostel byl financován místními lidmi, společnostmi a farnostmi v regionu. Kruhový tvar půdorysu vyčleňuje kostel z okolní profánní výstavby a ukotvuje prostor obce v čase. Kostel je nominován na Českou cenu za architekturu 2017.

Atelier Štěpán, kostel v Sazovicíh, foto © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Marek Štěpán
Ateliér Ateliér Štěpán
Spolupracovníci František Brychta, Jan Martinek, Tomáš Jurák, Hana Kristková
Stavebník Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích
Generální dodavatel Stavad s.r.o.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Sazovice
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Poznámka

fotografie: BoysPlayNice

Je také odkazem na dobu sv. Václava, která rotundy znala a pro církevní stavby používala. Chtěl jsem stavbu co nejvíce odhmotnit. Aby vypadala spíše jako z papíru, než z cihel. Jako když vezmete kroužek papíru, naříznete jej a zářezy mírně odchýlíte, aby dovnitř pronikalo světlo. Návštěvník tak hmotu a tloušťku stěn neuvidí – půlmetrové zdi se zužují do několika centimetrů a sbíhají se do jednoho bodu – jako papír. Světlo do prostorů kostela nepřivádí běžná okna, ale zářezy ve válci. Ty jsou zahnuty tak, aby dovnitř pronikalo boční odrážené světlo a klouzalo po měkkých křivkách. Světlo tak tvaruje vnitřní prostor kostela i prožitek příchozích.

Průniky světla do stavby jsou dvojí – zeď se ohýbá směrem ven nebo dovnitř – což může být chápáno jako odraz mužského a ženského principu. Interiér je jednoduchý, soustředěný, usebraný a čistý, aby návštěvníkům kostela přinesl pocit ztišení a klidu. Intimitě prostoru napomáhá světlo, které prostory osvětluje přes zářezy ve stěnách, zároveň ale z kostela není vidět na okolní svět. Z denního a přirozeného světla se zde stává médium, které může nejen osvětlovat, ale také vnitřně osvěcovat. Jako hluboké poznání zprostředkované světlem. Obětní stůl je zcela jednoduchého organického tvaru s dokonalým povrchem a symbolizuje Boží dotek (jak je známý např. ze Sixtinské kaple z Michelangelovy fresky). Autorem umělecké výzdoby interiéru je Vladimír Kokolia.