Sbližování břehů

Úterý, 11. Říjen 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Pořadatelé pardubického festivalu na břehu řeky Chrudimky loni vyřešili přístup do areálu velice šikovně – využili torzo bývalého jezu jako pilíře pro dvě lapidární dřevěné lávky. Autoři návrhu ze studia MIXAGE navíc museli zohlednit technické a finanční požadavky pořadatelů, a tak šlo jen o dočasnou „instalaci“, která ani nebyla ukotvená.

MIXAGE, Lávka přes Chrudimku – foto © Ondřej Teplý
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ondřej Teplý, Josef Čevora, Martin Hudec
Ateliér MIXAGE
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Pardubice
Datum projektu 2015
Datum realizace 2015
Poznámka

Foto © Ondřej Teplý

Zadání

Pro site-specific festival organizovaný Divadlem 29 a Offcity s. z. byla navržena lávka, která v průběhu festivalu umožnila návštěvníkům lehce přejít na druhou stranu řeky a tím zkrátit cestu do centra do festivalových dějů.

Místo

Areál bývalé vojenské plovárny se nachází na levém břehu řeky Chrudimky v jižní části města v sousedství parku Vinice. Součástí území je areál střelnice. Místo je příjemnou přírodní lokalitou, kde Chrudimka meandruje a v jejím toku se nachází pilíře, které jsou pozůstatky bývalého jezu.

Přístup k návrhu

Pro umístění lávky jsme využili torza bývalého jezu, které nám umožnilo široké koryto řeky přemostit pomocí dvou identických lávek. Návrh zohledňoval finanční a technické možnosti stavitelů z offcity týmu – profesionální svépomoc. Pro jednoduchost byla použita prkna jednoho profilu a konstrukční spoje byly řešeny pomocí vrutů. „Sloupky“ zábradlí bylo součástí nosné konstrukce spojené lanem. Lávka byla pouze položena na pilíře a nebyla kotvena jak technických důvodů, ale rovněž pro možnost rychlého odstranění.

Technické parametry

  • světlá vzdálenost mezi pilíři 4 m
  • šíře lávky 0,5 m
  • použité profily prkna smrk 145/24 mm
Klíčová slova: