Staré i nové obrazy jezuitské koleje

Úterý, 1. Srpen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Rekonstrukce části stavby ve stylu monumentální barokní architektury. Rekonstruované severní křídlo slouží - stejně jako zbytek budovy bývalé jezuitské koleje - pro potřeby krajské galerie.

Rekonstrukce severního křídla jezuitské koleje, Ateliér M1 architekti © Václav Jirásek
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jakub Havlas, Jan Hájek, Pavel Joba
Ateliér Atelier M1 architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Kutná Hora
Datum projektu 2009
Datum realizace 2014
Kategorie soutěže: 

Jezuitská kolej byla nejdříve sídlem mužského mnišského řádu. Jezuité byli učiteli, kteří vychovali osvícence, kteří své učitele zničili. Budova se tak po josefínských reformách stala kasárnami. Až dnes mohou do tohoto prostoru vstoupit i ženy. Na první pohled budova působila chladně. Pod nánosy krycích výmaleb i v rytmizaci a geometrii jsme však nalezli vřelost, která se stala předmětem práce. Budova jezuitské koleje je monumentální nejen řádovostí, ale i rozměry. Stavěla se tak dlouho, že se během výstavby změnil stavební sloh.

Orsi během prvních let výstavby zemřel. Stavba započala severním křídlem v raném baroku a skončila křídlem středním ve stylu baroka vrcholného, ač stále podle Orsiho konceptu. Autory vnesených malovaných momentek byli klasicistní a neobarokní a socialističtí anonymové. Na povrchy architektury se navrstvily jemné výjevy tvořené zvolna mizející polychromií, fragmenty původních geometrií a časem zerodované malované figury. V předkládané práci odhalujeme staré a zároveň vytváříme své vlastní obrazy a prostory s vědomím historického konceptu v kontinuální linii.