"Šuplíkový" projekt: Meeting Point

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Předmětem návrhu výstavby byl soubor staveb kolem čtyřech pylonů bývalé lanovky na písek .

Fotoalbum: 

Prvotní snahou bylo soustředit vše kolem základních čtyř pylonů o které se jedná z první řady. Po dlouhém přemýšlenía bezpočtu skic zvítězila vize lávky, která plynule pokračuje z protějšího svahu a navazuje na původní směr lanovky převážející písek, směrem k řece. Rozteč pylonů činní zhruba 25 m, což je na lávku už úctyhodný rozpon. Proto zde bylo použito speciálního RCP betonu ( Liapor betonu s vysokou pevnosti a malou objemovou hmotností-snaha redukovat vlastní váhu). Z důvodu dodržení průjezdného profilu komunikace, byl další pylon nastaven prefabrikátem z betonu, aby bylo dosaženo výšky +4,5mnad komunikací. K třetímu pylonu jsem situoval vchod do lávky od cyklostezky a zároveň vložil první funkci a to recepci k přilehlému přechodnému ubytováni. Vedle recepce se nachází schodiště s výtahovým tělesem.V mezipatře mezi pochozí lávkou a vstupním podlaží je kancelář personalistů pro styk s veřejnosti. Po vystoupání na pochozí úroveň lávky se ocitneme ve výstavním a informačním prostoru, kde si můžeme prohlídnout dokumentaci stavby a projekty spojené s mezinárodními vztahy. V západní části se nachází zasedací místnost pro jednání. Po opuštění tohoto prostoru se nacházíme na pochozí lávce, která má na 1200 m2 plochy s možností volného pohybu. Bezpečnost zajišťuje 1,1 m vysoké plné zábradlí z polycarbonátu. V západní části je druhý objekt a to kavárnička. V prostoru kavárničky lze ještě sestoupit do vnitřního prostoru betonové skořepiny tvořící tělo lávky. Uvnitř je multifunkční prostor pro sezóní využití.Pro využití lodní dopravy byly čtyři základní pylony ošetřeny, zabezpečeny piloty a byla k nim přivedena řeka. V prostoru mezi pylony ( 12 m) byl zřízen přístav.

Jestliže je tu možnost jednání, musí zde být i možnost ubytování, kdyby se jednání prodloužilo. To zajišťují malé apartmány, zakopané v zemi. Přední prosklená stěna je orientována na jihozápad s výhledem na řeku Moravu. Pro zpříjemnění pobytu zde byla zřízena mala samoobsluha s denními potřebami, která se nacházíu východního konce lávky ( lávka je na ní usazena pomocí Elastomerového ložiska). Vobjektu sou dále veřejné toalety s denní místností a prostor pro prodej jízdenek na lanovou dráhu, vedoucí na vrchol kopce. Zastávku MHD jsem přesunul ze vzdálenějšího místa do centra dění. Z severní strany situace jde přes pěší komunikaci přijít nahoru na lávku a dále na druhou stranu vede pěší cesta nahoru na vrchol. Sama cesta je upravena s množstvímzastávek, vyhlídek a prostorů pro odpočinek.

V jižní části se nachází budova lanovky s zázemím. Zde jde depo pro vozík lanovky a technické zázemí obsluhy. Pokud se necháme vyvézt lanovkou směrem nahoru, po cestě absolvujeme jednu zastávku a to na místě dřívějšího konce původní lanovky. Zde zůstala zpevněná plocha na krásné vyhlídce. Místo jako stvořené pro příjemné posezení s kávou. Kavárna je řešena čistě z přírodních materiálů. Pokud budeme pokračovat dále nahoru dostaneme se na náhorní rovinu, kde je zřízena konečná stanice. Jedná se spíše o krytý přístřešek s prosklenou čekárnou a sociálním zázemím. Od tud lze dále pokračovat stezkou po hřebenu kopce, která zde již probíhá. Pro zpříjemnění chvil zde byla zbudovaná malá umělá vodní nádrž napájená dešťovou vodou.

Počet hlasů: 
1