V. Cena Bohuslava Fuchse: Vítězný projekt | Dům nad jezerem pod Petrovem

Středa, 12. Červen 2013 - 0:00
| Napsal:

Zadaná parcela sa nachádza v Brne pod katedrálou sv. Petra a Pavla, v tesnej blízkosti historického jadra mesta. Je zvieraná ulicami Petrov a Petrská, ktoré vytvárajú z tohto prázdneho miesta trojuholníkový plácek bez konkrétneho zmysluplného využitia. Špecifickou stránkou miesta je to, že v podzemí doteraz existujú sklepy pôvodných domov. Dnes sú bohužial zaplavené podzemnými vodnými prameňmi. Aj z tohto dôvodu vznikla legenda o jazere pod Petrovom.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Veronika Tvrdá
Ateliér FA VUT - UN5 - Karel Havliš
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno

Idea

Otvorenie sa priestoru, vnímanie atmosféry miesta - toto boli moje hnacie motory pre vytvorenie domu na svažitej parcele pod Petrovom. Z dôvodu monofunkčnosti okolia Petrova (cirkevné stavby) bolo mojím zámerom vytvorenie miesta pre turistov ale aj domácich, kde by mohli tráviť svoj čas v takto historickej časti mesta.

Urbanistické riešenie

Navrhnutá stavba dotvára ulicu, ale zároveň reaguje na charakter okolnej ubranistickej zástavby, ktorá ma podobu „zálivov“ a iných dvorkov, prístupných z ulice. Preto aj môj dom nezastavuje celú parcelu, ale drží sa tejto idei. Zároveň reaguje na námestie pred katedrálou, ktorej sa otvára a vytvára tak vonkajší priestor, čím vznikajú dva objekty rôznych velkostí.

Architektonické riešenie

V súlade s ideou som sa rozhodla obidva objekty riešiť jednoducho, použiť čisté materiály, ktoré nejak zvlášť nepútajú pozornosť, ale zároveň pôsobia elegantne. Vstupy do objektov som volila prirodzene na osi ulic Biskupská od Šilingrovho námestia a Petrská od Zelného trhu. Rozhodla som sa pre funkcie, ktoré by lákali na toto miesto ludí, a zároveň by nejak naväzovali na ducha miesta. Preto som sa rozhodla pre galériu sakrálneho umenia a architektúry, kavárnu, ktorá je otvorená miestu a umožnuje výhľad viacerými smermi a vinotéku, ktorá aj keď sa nenachádza v podzemných sklepoch, ale má s nimi súvislosť.