Veselý a prostý rodinný dům U Zastávky

Pondělí, 12. Prosinec 2011 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Hravá stavba rodinného domu využívá rozličných materiálů ke kontrastnímu oddělení jednotlivých částí budovy. Výsledek působí prostě a zároveň vesele, což je velice vzácná souhra.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Řezák, David Wittassek, Tomáš Jung, Petr Košárek
Ateliér QARTA architektura
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Opava
Ulice, číslo U Zastávky 1364/36
PSČ 747 06
Datum realizace 2009

Stavba se nachází mezi stávající stísněnou zástavbou na parcele obdélníkového tvaru s převládajícím délkovým rozměrem. Svou podélnou osou je orientována ve směru sever-jih. Terén je rovinatý, klesá mírně směrem k jihu. Je bez vzrostlé zeleně.

Objekt rodinného domu má půdorys tvaru písmene L. Je určen pro bydlení čtyř osob. Má dvě nadzemní podlaží a je nepodsklepený.
Součástí stavby je vedení inženýrských sítí, zpevněné plochy pro příjezd a přístup k objektu, menší zahradní relaxační bazén s vířivkou umístěnou v pavilonu, terasa a oplocení.

Stavba je koncipována jako kompozice několika kubusů, které vzájemně kontrastují použitým materiálem. Spodní kubus tvoří základnu, která je uzavřená do ulice, ale lehká a otevřená směrem do zahrady. Horní kubus je umístěn rovnoběžně s komunikací, působí jako bariéra a je navržen z lehčeji působícího materiálu. Celou kompozici doplňují vzdušné a otevřené konstrukce přístřešků z oceli, opláštěné dřevem.

Na hrubo nanesená točená šedá omítka zdiva kontrastuje s dřevěným obkladem přístřešků. Prosklené plochy hlavního obytného prostoru se v maximální míře otvírají do zahrady, pokoje klidové zóny poskytují soukromí za industriálně působícím opláštěním z cortenových plechů. Na úzké parcele byla snaha maximálně využít plochu zahrady, propojit ji s hlavním obytným prostorem.

Dům je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený, obdélníkového půdorysu. Je orientován na parcele podélně, sever - jih, jižním průčelím rovnoběžně s veřejnou komunikací. Z jižní strany navazuje kryté stání pro dva osobní automobily. Ze severozápadní strany navazuje na dům terasa pokračující krytým pavilonem.

Rodinný dům je umístěn v dosti zahuštěné zástavbě, z části realizované v 90. létech minulého století a částečně realizované ještě dříve, ovšem ne zrovna šťastně rekonstrouvané.

První nadzemní podlaží je uspořádáno takto: kryté parkovací stání, závětří, zádveří, sklad, pokoj/pracovna, WC, technická místnost, hlavní obytný prostor se schodištěm a krbovou vložkou, kuchyňskou částí integrovanou do obytného prostoru. Obytná místnost je navržena tak, aby nebyla zatěžována sluníčkem a zároveň umožňovala optické propojení s exteriérem. Průchod na krytou terasu je z interieru viditelný, pokračuje krytým pavilonem s vířivkou a bazénem. Ve druhém nadzemním podlaží se přes chodbu dostaneme do dvou pokojů, koupelny a ložnice s šatnou.

Klíčová slova: