Charakteristické pláště domů

Pátek, 11. Září 2009 - 2:00
| Napsal:
Obytný soubor nízkoenergetických domů v Praze 20 – Horních Počernicích získal titul Stavba roku 2008 za vytvoření příjemného areálu bytových staveb se zřetelem k netradičnímu řešení prostorů rodinných domů a využití alternativního zdroje tepelné energie.

Bytová výstavba na okraji hlavního města bývá spíše spojována s budováním panelových sídlišť nebo s nepříliš kvalitní architekturou satelitů. Výjimku naznačující změnu k lepšímu v celkovém pojetí komfortního skupinového bydleni v kultivovaném prostředí tvoří obytný soubor domů různého typu na severovýchodním okraji Prahy v Horních Počernicích. Titulem Stavba roku 2008 oceněný projekt se skládá ze tří dvojdomů (tj. 6 rodinných domů), čtyři solitérních rodinných domů a třípodlažního bytového domu zasazeného do těžiště kompozice. V rámci výstavby v této lokalitě byly stejným investorem a zhotovitelem vybudovány ještě tři skupiny řadových domů, jejich návrh byl zpracován jiným autorským týmem.

Architektonické řešení

Výraz oceněného souboru je založen na snaze vytvořit členitou kompozici, která je nenásilně integrovaná do okolní přírody. Umístění domů je řešeno tak, aby byla maximálně využita ozeleněná část jednotlivých pozemků a komunikace k nim byly minimalizovány na nezbytnou míru. Architektonické řešení všech typů domů vychází ze stejných principů: jednotlivé hranolovité hmoty jsou zdůrazňovány různými druhy povrchových úprav, jako jsou omítky, kamenné a dřevěné obklady. Charakteristické je použití gabionů jako plnohodnotného fasádního materiálu. Propojení s okolní zelení je podpořeno využitím popínavé zeleně na fasádách, balkonech a lodžiích i v prostorách atrií v interiéru. Propojení interiéru a exteriéru zdůrazňují francouzská okna a prosklené stěny.
 

Dvojdomy

Dvoupodlažní, nepodsklepené, koncipované jako pětipokojové byty s obytnou kuchyní a dvojgaráží. Oproti obvyklému řešení nejsou jednotlivé dom zcela symetrické, proporce interiérů se v různých typech fasád projevují různě, symetrické je pouze jejich základní uspořádání. V přízemí mají dvojgaráž, obývací pokoj a obytnou kuchyni. V patře jsou čtyři pokoje s různými možnostmi využití. Velká, částečně pevně zasklená okna jsou v mnoha případech řešena jako francouzská. Některá okna jsou chráněna posuvnými venkovními žaluziemi. Architektonicky působí domy jako drúza hranolů s různými druhy povrchů – omítka, dřevo, kámen.

Bytový dům

Představuje kompoziční centrum celého areálu. Jedná se o třípodlažní nepodsklepenou stavbu, umístěnou do téměř nejvyššího místa lokality. V přízemí jsou na jižní stranu orientovány tři byty, k nimž přísluší i předzahrádky. Nachází se zde rovněž společné prostory domu a skladové komory náležející jednotlivým bytům.

Přízemí tvoří rozsáhlou podnož částečně zapuštěnou do terénu, na níž jsou posazeny tři v podstatě shodné dvoupodlažní bloky, každý se svým komunikačním jádrem. Každé patro bloku obsahuje tři byty, přičemž dva krajové jsou řešeny napříč budovou ve směru sever – jih. Byty v patrech jsou vybaveny balkony, lodžiemi, případně velkými prosklenými stěnami s francouzskými okny. Dva byty orientované na střechu přízemní podnože jsou navíc obohaceny o střešní terasy.

Rodinné domy

Koncepce samostatných rodinných domů s plochou střechou navazuje na snahu vytvářet jemně členěné budovy a kompozice a současně i záměr vhodně začlenit všechna obydlí do okolního přírodního prostředí.
 
Architektonický výraz se opět vyznačuje členitým objemovým řešením založeným na práci s celkovými hmotami domu, které komunikují s jeho funkční dispozicí. Členitost jednotlivých staveb se projevuje jak v celkových hmotách, tak v půdorysném řešení přízemí i patra. Tento přístup ke kompozici umožňuje bohaté přirozené prosvětlení a otevření interiéru směrem ven.
Charakteristická jsou opět velká, částečně pevně zasklená okna, někdy řešená jako francouzská. Některá okna jsou chráněná posuvnými venkovními žaluziemi. Domy jsou koncipovány jako čtyřpokojové byty s pracovnou v mezipatře nebo patře, s obytnou kuchyní a garáží v přízemí. Společenská část domu s hlavním obytným prostorem ve dvou výškových úrovních je situována rovněž v přízemí. Ložnice s šatnou koupelnou, dva pokoje a sociální zázemí jsou navrženy v patře.
 
Těžištěm domu je malé atrium se zelení, prostupující obě podlaží. K atriu se z úrovně mezipodesty přimyká pracovna. Uvedené řešení přináší do domů nejen další prosvětlení, ale dodává vnitřku zvláštní atmosféru kontinuálního obytného prostoru. 

Technické řešení budov

Všechny stavby obytného areálu jsou řešeny jako nízkoprovozní a nízkoenergetické. Nosné konstrukce jsou řešeny z klasických stavebních materiálů. Při stavbě byly použity děrované cihelné bloky, železobetonové stropy nebo stropy z keramických panelů. Dřevěné střešní konstrukce jsou dvouplášťové provětrávané ze sbíjených příhradových vazníků. Krytina je tvořena měkčeným PVC. Budovy jsou zatepleny polystyrenem nebo minerální vlnou v tloušťce 10 cm. Tepelně izolační vrstva je v přízemí a někdy i v patrech chráněna gabionovým obkladem. Okna jsou dřevohliníková. Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťován tepelným čerpadlem typu země-voda. Součástí tohoto systému je vestavěný elektrický kotel a boiler o kapacitě 165 l s ekvitermní regulací. Vytápění interiérů je podlahové. V domech jsou instalovány jednotky pro rekuperaci vzduchu.
 
Schodiště jsou většinou železobetonová, prefabrikovaná, v některých případech skleněná na ocelových schodnicích. Zábradlí jsou řešena v kombinaci skla a kovu.
 
 Místo:  Praha 20 - Horní Počernice
 Autor:  Aletiér Hlaváček&partner, s.r.o.; Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová,
 Vedoucí projektu:  Ing. arch. Michal Hlaváček
 Investor:  Konhefr HP, s.r.o.
 Dodavatel:  Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.
 Subdodavatel:  TONDACH Česká republika, s.r.o, AQ OKNA, s.r.o., GREKO, s.r.o.


Psáno pro časopis Fasády 1 | 2009

Rozhovor s podnikatelem roku Liborem Suchánkem | Obytný soubor v Horních Počernicích s titulem Stavba roku 2008 | Obnova fasád historické budovy v Olomouci | Typy okenic a jejich přednosti | Okenice chránia presklený plášť | Montáže výplní stavebních otvorů - rozdíly v zemích EU | Výměna oken u bytových panelových domů | Pavilon pohotovosti s korunou heliportu | Vikýře v podkroví | Inovace v okenních systémech | Dílcová metoda výroby oken v praxi | První Zelený dům v ČR | Zateplení obvodových stěn systémem ETICS | Zkušenosti s využitím solární energie | Ekologická Adámkova vila | Budoucnost stavění - soběstačné horské chaty | Brasília Oscara Niemeyera je architektonickou ikonou | Příloha: Rekonstrukce bytových domů | Denní světlo v budovách | Príčiny vlhnutia murovaných stavieb na bývanie | Kontaktní zateplovací systémy a hořlavost | Příčiny vzniku poruch na povrchu konstrukcí

Klíčová slova: