Rekonstrukce hospodářského dvora a zámku Ostrov

Pátek, 24. Červenec 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [23/55] | Rekonstrukce souboru staveb hospodářského dvora a zámku v osadě Ostrov na reprezentativní sídlo společnosti Less a.s.

Hlasujte o cenu veřejnosti!

Chcete-li hlasovat pro tuto stavbu, zašlete SMS hlas pro tuto stavbu ve tvaru:

SR 23

na telefonní číslo:

+420 731 350 683

Hlasovat můžete také prostřednictvím webových stránek www.stavbaroku.cz

Popis stavby

Jedná se o soubor staveb ostrovského panského areálu a poplužního dvora jehož historie sahá až do 15.století.
 
Areál je zapsanou nemovitou kulturní památkou s rejstříkovým číslem 40271 / 2-1136.
 
Objekt zámku byl  v průběhu uplynulých desetiletí udržován (poslední úpravy proběhly v roce 2000). Naproti tomu hospodářské budovy dvora, od 50. let 20. století sloužící kolektivizované zemědělské velkovýrobě, byly v podstatě vyhospodařeny a posléze ponechány volnému chátrání.
 
6.12.2004 koupil ostrovský panský areál a poplužní dvůr Ing. Jan Mičánek st., prostřednictvím své firmy LESS PATRICK s.r.o.,která je součástí holdingu LESS a.s.
 
V roce 2005 rozhodlo představenstvo firmy LESS a.s. o celkové rekonstrukci všech nemovitostí areálu Ostrov s cílem vybudovat reprezentativní sídlo této společnosti.
   
Práce na zpustlém majetku byly zahájeny v roce 2005 a probíhaly postupně až do roku 2008. Vlastníci spolu s autory řešení jednotlivých fází rekonstrukce byli vedeni snahou respektovat a zdůraznit historické hodnoty staveb, zachovat „genia loci“, který zde přebývá a současně vytvořit podmínky pro život lidí ve dvacátém prvním století.
 
Funkční určení:
Stavba – Rekonstrukce hospodářského dvora a zámku Ostrov
Soubor staveb:
 
Obj.01 Rekonstrukce hospodářského dvora na administrativní budovu a zázemí Less a.s.
Obj.02 Rekonstrukce zámku na byt ,provozní kanceláře a zázemí Less a.s.
Obj.03 Rekonstruce kolny na jídelnu
Obj.04 Rekonstrukce horní stodoly na archív Less a.s.
Obj.05 Rekonstrukcedolní stodoly na skladové prostory Less a.s.
Obj.06 Přístavba kotelny na dřevěné pelety pro administrativní budovu
Obj.07 Rekonstrukce budovy správce a zařízení kotelny na dřevěné pelety pro zámek
Obj.08 Rekonstrukce špýcharu
Obj.09 Rekonstrukce komunikací,venkovní úpravy,obslužné cesty,opěrné zdi,sadové a       
            parkové úpravy


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Konstrukční řešení:

Záměrem rekonstrukce celého areálu bylo dodržení historického a architektonického rázu všech budov.Proto se při provádění stavebních prací dbal velký důraz na používané pracovní postupy a stavební materiály.V maximální míře byly použity stavební materiály z místních zdrojů(lomový kámen,vybourané cihly,pískovcové sloupy,zachování kcí krovů atd.)Zejména při rekonstrukci hospodářského dvora na administrativní budovu bylo náročné rozebrání klenutých stropů,které byly tvořeny“ českými klenbami z pálených cihel do klenebních valených pasů“ a jejich opětovné vyzdění(metoda tzv.“z ruky“)Náročné byly také opravy barokních fasád,interiérů a konstrukce krovu zámku(řezivo káceno v druhé polovině 16.století) ,rekonstrukce krovu špýcharu(řezivo káceno v druhé polovině 17.století) a podchycení kamenných patek dřevěných sloupů v kolně.
 
Rekonstrukcí souboru staveb vzniklo příjemné pracovní prostředí pro pracovníky holdingu firmy Less a.s. ve kterém se spojilo využití moderních technologií a historického rázu budov,které jsou do této krajiny zasazeny již přes 400 let.
 
 23 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Rekonstrukce hospodářského dvora a zámku Ostrov
 Místo:  Ostrov č.p.3, Zruč nad Sázavou
 Typologický druh:  Administrativní budova
 Typ stavby:  Rekonstrukce
 Autor:  Jan Mičánek
 Karel Štros - Stavební projekce
 Dodavatel:  LESS&PATRICK s.r.o.
 Přihlašovatel:  LESS&PATRICK s.r.o.
 Investor:  LESS&PATRICK s.r.o.