ERA21 04/2016: Pod kontrolou

Pondělí, 12. Září 2016 - 9:06
| Napsal:

Obsah čtvrtého čísla časopisu ERA21 je plný článků, úvah a příkladů realizací, které jsou podřízeny určité formě kontroly či dohledu. Jde o prostory okrajové, většinové společnosti vzdálené, překvapivě však o jejím stavu vypovídající. Odpověď na otázku – v čem by mohl (a možná i měl) být tenhle izolovaný svět pro architekty zajímavý – naleznete na stránkách časopisu.

ERA21 04/2016: Pod kontrolou – foto © ERA21

POD KONTROLOU

Jan Kristek

Ve vězení lidé „jí, spí, pracují, studují, hrají, plavou, chodí k doktorovi a navštěvují své rodiny. Také zde mluví, vyjednávají, poslouchají, učí se, vyjadřují názory, mají vztahy, nenávidí a milují. Ve vězení se lidé také dívají, myslí, čtou a poslouchají hudbu, mají pochyby i inspiraci, mají starosti a jsou zneklidňováni, vzrušeni, v depresi, v naději a pláčou a smějí se,“ píše Roger Paez, autor věznice Mas d’Enric v Tarragoně (viz strany 28–31), ve své knize Kritické navrhování věznic. Vězení je mikrokosmos, miniaturní svět sám pro sebe. Je to ostrov nebo loď na moři, kterou obývá společnost, jež si díky své izolovanosti musí vyvinout vlastní pravidla… a přesto zvláštním způsobem zrcadlí společnost „tam na druhé straně“. Vězení je heterotopií.

Budeme-li hledat rozdíly, lze dojít k závěru, že vězení představuje marginální typ prostoru. Pokud se ale zaměříme na podobnosti, můžeme jej vidět jako paradigma míst, kde je architektura mobilizována s cílem zachytit, regulovat a případně napravit to, co většinová společnost považuje za nepřípustné „anomálie“ ve vztahu k normě. Nejzřetelněji jsou to výchovné a detenční ústavy, psychiatrie, ale také například veřejné prostory se specifickými mechanismy disciplinace a z určitého pohledu i tzv. vyloučené oblasti. Úvodní článek k tomuto číslu končím konstatováním Rema Koolhaase z devadesátých let, že ideologie přebíjí i tu nejradikálnější architekturu. Jaké poučení nám jako architektům přináší téma „kontroly a dohledu“, se dnes můžete dozvědět na následujících stranách díky ochotě a úsilí přispěvatelů a nasazení redakce. Všem bych chtěl tímto poděkovat.

OBSAH ČASOPISU ERA21 4/2016

7 editorial / Jan Kristek
8 aktuality
10 recenze
14 detail – Cesta do pravěku. Novostavba Archeoparku Pavlov – Architektonická kancelář Radko Květ
18 intro – Vězení – David Leventi
20 východiska – Architektovy cesty aneb Moci, kde jsi? – Jan Kristek
23 teorie – Otisky moci v prostoru – Martin Vrba
26 rozhovor – Může architektura zabíjet? O morálce, profesní etice a lidských právech. Rozhovor Jana Kristka s Michaelem Kimmelmanem
28 realizace – Vytvořit pocit domova. Věznice Mas d’Enric v Tarragoně – AiB estudi d’arquitectes, Estudi PSP Arquitectura
32 film – Věznice Halden. Dokument z cyklu Chrámy kultury – Michael Madsen
34 realizace – Oddechový čas. Návštěvní a vzdělávací pavilon ústavu pro mladistvé Maasberg v Overloonu – UArchitects
38 studie – Domy bez fasády. Architektura věznic – Jindřich Vybíral
41 studie – Pracovní tábory v meziválečném Československu: konečné řešení nezaměstnanosti – Vendula Hnídková
44 výzkum – Uzavřená architektura. Politika vlastní umění III – Jonas Staal
46 projekt – Pokoj s vyhlídkou. Nápravné zařízení Ny Anstalt v Nuuku – Schmidt Hammer Lassen, Friis & Moltke
48 projekt – Věznice pro mladistvé v Karlsruhe. Bakalářské práce studentů ateliéru Marca Frohna na Fakultě architektury Technologického institutu v Karlsruhe
52 projekt – Život za ocelovou oponou. Ženská věznice Velké Přílepy – Martin Málek
54 hra – Postav si své vězení. Počítačová hra Prison Architect – Tomáš Bártek
56 rozhovor – Mezi intimitou, bezpečím a dohledem. Rozhovor Tomáše Řepy s Martinem Hollým
58 rozhovor – Člověk je určován kontextem a vztahy. Rozhovor Petry Hlaváčkové, Barbory Šedivé a Martina Freunda s Jurajem Barbaričem
61 realizace – Nahodilá krajina. Dětské centrum psychiatrické léčby na Hokkaidó – Sou Fujimoto Architects
64 realizace – Splynutí s městem. Psychiatrická nemocnice Kronstad v Bergenu – Origo Arkitektgruppe
68 kritika – NÚDZ vrací úder! Národní ústav duševního zdraví v Klecanech u Prahy – Archwars
70 teorie – Zločin se vyplácí! Kriminalita jako hnací síla bezpečnostních technologií, architektury a územního plánování – Michael Zinganel
73 výzkum – Prostorové vyloučení po česku? Od sociálně vyloučených lokalit dál – Václav Walach, Petr Kupka
76 praxe – Nepřátelská architektura – Karolína Plášková
78 projekt – Ghetto je náš domov – Alexandra Sýkorová, Matej Halinár
80 idea – Brnox. Průvodce brněnským Bronxem – Kateřina Šedá
94 trendy
112 příloha – Světelný design – 1. díl: úvod do problematiky – Jan Machát
120 příloha – Úpravy bytových jader v panelových domech – Adam Guzdek, Marie Veselá
132 příloha – Výměna otvorových výplní z pohledu technického dozoru stavebníka – Ladislav Platil