Jan Soukup: Hlavní je být otevřený a připravený pro přijetí nových výzev

Pondělí, 22. Červen 2020 - 0:02
| Napsal:

Od dětství chtěl být zedníkem, později stavitelem nebo projektantem. Jeho rodina se v Plzni usadila před 170 roky a i on zůstal rodnému městu věrný. Po maturitě na stavební průmyslovce musel z kádrových důvodů nastoupit do projekce pozemních staveb, dnes architekt Jan Soukup vede Atelier Soukup Opl Švehla.

Jan Soukup v diecézním muzeu v Plzni - foto © archiv Jana Soukupa
Fotoalbum: 

Většina prací ateliéru se týká obnovy památek – církevních staveb, kostelů, klášterů, synagog a zámků, ale v jeho portfoliu nalezneme i novostavby. Kancelář má šestnáct zaměstnanců, kteří pracují na čtrnácti grafických stanicích s ArchiCADem 23, SketchUpem a Photoshopem. Velkým pomocníkem je ArchiCAD Teamwork, který projektanti využívají i u menších zakázek. Při navrhování používají BIM, a to zejména pro vlastní koordinaci s některými profesemi.

Ateliér zaujímá významné místo ve své profesi a jeho projekty získaly řadu ocenění. I Jan Soukup obdržel několik uznání, a to nejen za přínos pro architekturu a stavitelství, ale i rozvoj veřejného života. Dlouhodobě se angažuje v ochraně církevních památek a v několika občanských sdruženích. Například je předsedou občanského sdružení Klášter Chotěšov a je členem řady profesních organizací. Patnáct let zastával pozici předsedy Obce architektů plzeňské oblasti. Je i autorem několika publikací a řady výstav.

1965

Jan Soukup získává coby průmyslovák první stavební zkušenosti.

1968

Po dvouleté vojně nastupuje Jan Soukup do Stavoprojektu Plzeň. (Po revoluci bude mimochodem zvolen jeho ředitelem a připraví jej pro privatizaci.) Poprvé se usazuje za projekční prkno a pracuje na armovacích výkresech. Množství výztuže počítá ručně na papíru. Jeho velkým zájmem je historie, dějiny umění a architektura.

1970

Nastává zlomový okamžik v profesní kariéře Jana Soukupa. Podnik jej na základě jeho žádosti vysílá jako závodního stipendistu studovat architekturu.

1991

Jan Soukup po absolvování architektury a postgraduálního studia v oblasti obnovy památek na ČVUT zakládá Architektonickou, projekční a inženýrskou kancelář s 24 spolupracovníky. Jednou z jejích prvních zakázek je rekonstrukce západního křídla kláštera v Teplé a lorety v Boru u Tachova. Zásadou ateliéru je při rekonstrukcích do stavby zasahovat co nejméně, nicméně vše je navrženo tak, aby objekty sloužily další staletí.

1994

Jan Soukup - Františkánský klášterZchátralá stavba františkánského kláštera v Plzni bude postupně obnovována podle návrhu Jana Soukupa. Projekt získá v roce 2012 titul Stavba roku v kategorii Rekonstrukce za mimořádně zdařilou a celospolečensky hodnotnou obnovu kláštera doplněnou atraktivní expozicí.

1996

Ateliér přechází od ručního projektování k prvním počítačům a CADu - Autocadu 13 a o rok později transformuje i původní studio na Atelier Soukup.

1999

Jan Soukup - klášter Nové dvoryRekonstrukce kláštera trapistů v Novém Dvoře vzniká ve spolupráci s Johnem Pawsonem. Projekt bude o sedm let později navržen na Cenu Mies van Rohe, obdrží cenu Klubu Za starou Prahu a stane se finalistou České cenu za architekturu v roce 2016.

2000

Jan Soukup - jízdárna Světce u TachovaAteliér Soukup pracuje na návrhu rekonstrukce jízdárny ve Světcích u Tachova. Jde o největší českou a druhou největší jízdárnu ve střední Evropě.

2001

Jan Soukup - továrna na výrobu teleskopických jeřábůTovárna na výrobu teleskopických jeřábů pro filmový průmysl na Borských polích v Plzni byla dokončena v roce 2005. Dynamická stavba se odlišuje od běžných průmyslových staveb. Jde o výtvarně pojatý průmyslový objekt, který svým tvarem dokáže vyvolat estetický zážitek. Projekt získal Cenu primátora hlavního města Prahy ve Stavbě roku 2003.

2006

Jan Soukup nabízí partnerství svým čtyřem spolupracovníkům – Jiřímu Oplovi, Antonínu Švehlovi a Davidu Cíglerovi, kteří v kanceláři pracují od počátku. Noví partneři mění i název společnosti na Atelier Soukup Opl Švehla.

2007

Jan Soukup / TechmaniaAteliér Soukup Opl Švehla navrhuje rekonstrukci továrních škodováckých hal, kde bude o šest let později sídlit Science centrum s rozlohou více než 7000 m2 a planetárium Techmania. Autorem návrhu interiérů je Ateliér Velehradský. Přestavba obdržela několik ocenění v soutěži Stavba roku.

2009

Jan Soukup - NTISV ateliéru vzniká projekt Výzkumného centra Nové technologie pro informační společnost a Centra technického a přírodovědeckého vzdělávání a výzkumu v univerzitním areálu na Borských polích. Na tomto rozsáhlém projektu díky ArchiCAD Teamwork pracovalo až sedm projektantů a specialistů najednou.

2010

Jan Soukup - synagoga MikulovNejrozsáhlejší zakázku kanceláře představuje projekt 10 hvězd – revitalizace židovských památek v České republice. V jeho rámci ateliér projektoval rekonstrukci čtrnácti objektů v deseti lokalitách. Jedním z nich byla synagoga v Mikulově – jediná z původních dvanácti, které byly postaveny pro největší židovskou komunitu na Moravě. Synagoze je navrácena barevná charakteristika interiéru, obnoven byl i Aron ha-kodeš a prostory vedlejší ženské části včetně rekonstrukce zřícených kleneb. Ve dvoře bylo přistaveno zázemí a hygienické vybavení. Celková obnova opět zařadila mikulovskou synagogu mezi nejkrásnější a nejvýznamnější synagogy u nás.

2013

Jan Soukup je oceněn plzeňským biskupem Mons. Františkem Radkovským Medailí Sv. Cyrila a Metoděje za spolupráci při obnově církevních památek a v následujících dvou letech získává uměleckou cenu města Plzně Mecenáš plzeňské kultury a ocenění České biskupské konference za projektovou přípravu oprav mnoha významných chrámů a nových sakrálních staveb.

2015

Jan Soukup - rekonstrukce kostela Sv. BartolomějeVzniká projekt rekonstrukce kostela sv. Bartoloměje na náměstí Republiky v Plzni. Jan Soukup, který zde jako kluk z katolické rodiny ministroval, zná historii stavby detailně, i přesto se během vlastní rekonstrukce objeví dosud schované „poklady“.

2018

Rok celoživotního a profesního ocenění. Jan Soukup vstupuje do Dvorany slávy Plzeňského kraje za celoživotní odborné a manažerské schopnosti spojené s pestrou veřejnou činností a o necelý měsíc později na Pražském hradě ve Španělském sále přijímá Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v oblasti architektury a stavitelství. Na Mikuláše pak slaví 72 let naplněných jasnými idejemi a činorodou prací.

2019

Jan Soukup - kostel v Brně - LíšniJan Soukup s kolegou Janem Trčkou pracují na studii kostela v Brně-Líšni. Trojboký kostel Ducha svatého má tvar lodě, která směřuje k centru Brna. Je zasazen do míst bez urbanistického řešení a plní funkci orientačního bodu, který bude formovat tvář sídliště, střechu ponesou tři pilíře a zvony budou záměrně umístěny nízko, do stěn lodi, aby se jejich zvuk příliš nerozléhal a nerušil tak obyvatele nejbližších paneláků.

Převzato z ARCHINEWS 2/2020