Architektura / rodinné domy

Aatriový rodinný dům

Rodinný dům poblíž polského města Opole se otevírá do všech stran bez jakýchkoliv omezení neboť vstup do něj vede skrze atrium. Tento krok umožnil vytvoření nového prostorového modelu domu, který je opakem atriové budovy - proto byl pojmenován Aatriový.

KWK Promes , 24. 10. 2011

Umístění

Dům se nachází v Polsku, nedaleko města Opole. Značná část okolní oblasti s nízkou hustotou osídlení je tvořena domy ve tvaru kostek typických pro sedmdesátá léta.

Idea

Jeden hektar pozemku v blízkosti lesa, kde je stavba navržena, má jen jednu nevýhodu a tou je jihozápadní přístup. Skutečnost, že zahrada sousedí přímo s příjezdovou cestou, byla překážkou, vyžadující nové řešení. Tak se objevil návrh na snížení příjezdové cesty, která by se oddělila od zahrady. Z toho se vyvinul další nápad a tím byla příjezdová cesta, vedoucí dovnitř do úrovně přízemí ze spodu budovy, což bylo umožněno díky vytvoření vnitřního atria, obsahujícího příjezdovou cestu.

Nový typ domu

Ve výsledku se budova otevírá do všech stran, s terasami bez jakýchkoliv omezení a s jediným přístupem na zahradu skrze atrium a dům. Tento krok umožnil vytvoření nového prostorového modelu domu, který je opakem atriové budovy. Dům je uzavřen zevnitř a otevírá se do okolí.

Struktura a materiály

Brána se nachází na nejvyšším místě pozemku svažujícím se k východní straně. Deset metrů široká příjezdová cesta ve svahu byla dodatečně snížena pod úroveň terénu, zatímco zahrada byla částečně zvednuta nad tuto úroveň. V důsledku toho je zahrada oddělena od příjezdové cesty a okolí 2,5 m vysokou podezdívkou. Objekt byl umístěn na úroveň zahrady. S ohledem na okolní budovy, typické polské "kostky" z počátku sedmdesátých let, je právě krychle základním konstrukčním prvkem stavby.Pomocí roztahování a ohýbání jednotlivých ploch krychle byly navrženy všechny stěny, podlahy a stropy včetně vnitřního atria a teras. Tento princip tvorby nejenže vytvořil strukturu domu, ale také vymezil vnitřní a vnější architekturu včetně použitých materiálů. Objekt je železobetonový monolit a beton je zároveň povrchovým materiálem transformované krychle, zatímco všechny další prvky mají povrchovou úpravu z tmavě ebenového dřeva.Příjezdová cesta a opěrné zdi jsou z lomových kostek ze žuly, materiálu typického pro tuto lokalitu.

Klíčová slova:

KWK Promes Polsko

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři