Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Comuna 13 – od strachu k naději

Comuna 13 je jednou z nejchudších oblastí Medellínu. Slumy jsou nejčastěji v kopcích a na nejprudších svazích měst, kam je obtížné se dostat, kde neexistuje infrastruktura ani napojení na elektřinu nebo vodní zdroje. S tímto problémem se snaží vypořádat Urban Project, jeden z finalistů Global Holcim Awards 2008/2009.

Kristýna Šilhánová , 6. 9. 2013

Městské integrace Ještě před pár lety byl Medellín považován za město kriminality a násilí. Nyní je považován za příklad pohádkové transformace v moderní město. Jedním z hlavních katalyzátorů změny byl i projekt Urban integration / Městské integrace. Řada různých spolků a zúčastněných stran se podílí na tom, aby mohli i nejchudší obyvatelé města dostat kvalitní infrastrukturu. Projekt vychází ze zkušeností s jinými místy, kde podobná intervence fungovala.

Zajištění veřejného prostoru Centrální Urban Project (IUP) pokračuje s různými realizacemi v Oblasti 13, obrovské oblasti o rozloze 700 hektarů, kde žije přes 150 000 obyvatel, ve městě Medellín na severo-východě Kolumbie. Nedávno byl vybudovaný systém schodišť a eskalátorů, mezi kterými leží náměstí a terasami, který pomáhá řešit místní problémy. K tomu projekt již napomohl vzniku více než deseti veřejných budov, které poskytují nutnou infrastrukturu a veřejný prostor pro setkávání komunity. Na základě konzultací s místní komunitou byl také vypracován plán využívaní půdy a infrastruktury, který reaguje na potřeby obyvatel.

Projekt integrace neformálních sídel se dlouhodobě snaží oživovat a zlepšovat městský prostor ve slumových oblastech a tím zajistit i lepší kvalitu života tamních obyvatel.

Latinský zázrak Země Jižní Ameriky vykazují v současnosti jedny z nejvyšších růstů ekonomiky. Jednotlivá města prosperují a začínají se tak rozvíjet plány sociálního rozvoje a podpory. Na celém světě v současnosti vznikají diskuze, jak ze chovat ke chudinským oblastem a téma Informal city dialogues je jedním z nejpalčivějších na světové sociální scéně. Není tak náhodou, že právě v Latinské Americe vzniká spousta podobných intervencí a příklad pro města na celém světě. Medellín se nechal inspirovat transformací, kterou předtím realizoval Enrique Penalosa v Bogotě. Snažil se tak podporovat dopravní mobilitu chudých, veřejné prostory a snižovat kriminalitu. K tomu pomohly i projekty právě do nejchudších oblastí. Radnice zde správně pochopila, že právě tyto intervence ve výsledku přinášejí nejlepší výsledky. V roce 2012 byl prestižním deníkem Wall Street Journal vyhodnocen jako nejinovativnější světové město. Nechal za sebou New York a Tel Aviv. K tomuto hodnocení mimo jiné přispěl i projekt na obnovu slumů IUP se svými lanovkami, eskalátory a náměstími.

Pozn. Jako neformální sídla nebo města jsou označovány chudinské osady, kde na domy neexistuje žádné povolení, neexistuje zde infrastruktura a pozemky nepatří majitelům domů.

Přihlásit svůj projekt do soutěže Holcim Awards můžete ZDE.

Klíčová slova:

urbanismus

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři