Architektura / občanské stavby

Designový hotel Miura

V blízkosti obce Čeladná, na zelenej lúke a obklopený Beskydskými vrchmi, vyrástol zaujímavý dizajnový Miura Hotel. Aj keď na prvý pohľad pripomína vesmírnu loď z inej planéty, neuveriteľne zapadol do daného prostredia.

Martina Horváthová , 3. 1. 2012

Autormi architektúry aj stavebno-technického riešenia sú mladí pražskí architekti z ateliéru LABOR13. Moderná  architektonická hmota hotela zámerne narúša mierku priestoru, no zároveň sa stala jeho novou dominantou.

Stavebný pozemok, na ktorom je budova nového Miura Hotela postavená, tesne nadväzuje na golfový areál. Je vlastne jeho súčasťou. V okolí hotela sa nachádza iba drobná zástavba bez jednotného architektonického štýlu, preto dynamická hmota hotela, z diaľky napodobňujúca panorámu Beskydských vrchov, obohacuje voľný priestor, do ktorého je „posadená“. Budova hotela predstavuje zaujímavé prepojenie architektúry, dizajnu, grafiky a výtvarného umenia. Na tomto zaujímavom projekte s exotickým názvom Miura spolupracovalo s autormi architektúry – mladými pražskými architektmi zo štúdia LABOR13 aj mnoho ďalších osobností zo sveta dizajnu. Orientačnú grafiku navrhlo studio SIDE2 a zaujímavé sochy „Krychloidov“ posedávajúce vo vode, na streche či opierajúce sa o budovu sú dielom výtvarníka a sochára Davida Černého. Priestory a miestnosti hotela sú zariadené dizajnovým nábytkom vyrobeným iba pre tento objekt. A tak, keď sa prechádzate po hoteli, stretávate umenie aj tam, kde by ste ho nečakali...

Architektonické a dispozičné riešenie

Dynamicky prelomená hmota nového hotela je navrhnutá tak, aby nevytvárala bariéru v krajine. Celý objekt je rozdelený na tri časti, z ktorých jedna je zdvihnutá nad terén a podopretá stĺpmi. Vďaka tomu bol vytvorený v podhľadovej rovine parteru priehľad pod objektom, čím je celá hmota odľahčená. Farebnosť hotela je minimalistická – odtiene sivej, čiernej a bielej sú doplnené akcentmi kontrastnej farby fuksie/ magenty, ktorá oživuje celkový neutrálny výraz architektúry.

Tvar budovy kopíruje jej funkčný obsah. V jej geometrickom strede sa nachádza recepcia s lobby barom a južnou terasou. Nájdete tu aj nočný bar a reštauráciu s krásnou terasou, odkiaľ môžete sledovať dianie na ihrisku.

Tieto priestory sú voľne prepojené betónovou rampou a otvárajú sa do exteriéru veľkými sklenenými plochami. Umiestnenie reštaurácie na 2. poschodí a rozsiahle zasklenie jej stien poskytuje panoramatické výhľady na celé okolie hotela. Na západ a východ od centrálnej časti budovy nadväzujú krídla ubytovacích častí. Všetky izby (umiestnené v krajných krídlach) sú orientované na juh s výhľadom na golfový areál.

Niektoré izby majú lodžie a zo všetkých je neuveriteľný výhľad na okolité hory. Apartmány majú navyše zasklené steny s výhľadom na Lysú horu a okolie.

V suteréne objektu sú umiestnené dve konferenčné miestnosti a predovšetkým MIURA SPA. Areál SPA je prirodzene osvetlený sklenou stenou umiestnenou v terénnom záreze. Z vonkajšej terasy a centrálneho priestoru s vírivou vaňou sa tak otvára zaujímavý výhľad priamo na horský masív. Zároveň je však zachovaná potreba intimity týchto priestorov. Južná fasáda objektu má jasný výraz s rytmom vertikálnych okien. Rady okien sú oživené zapustenými lodžiami zdôrazňujúcimi výraznú farebnosť. Severná fasáda hotela je členená rôzne veľkými okennými otvormi zámerne narúšajúcimi delenie na jednotlivé poschodia.

Použitými materiálmi sú prevažne betón, sklo, kameň a oceľový plech. Tiež fasáda je obložená zafarbenými cementovými obkladovými doskami.

Konštrukčné a technické riešenie

Budova hotela je založená na železobetónovej základovej doske v kombinácii so základovými pásmi. Hlavnou konštrukciou budovy je železobetónový monolitický systém, lokálne doplnený oceľovými stĺpmi a oceľovou konštrukciou arkiera terasy pri reštaurácii na 2. NP. Budova sa skladá z 3 dilatačných celkov.

Objekt A, s pôdorysnými rozmermi cca 51,0 x 12,0 m, je nepodpivničený so 4 nadzemnými podlažiami a 5. technickým NP. Prvé nadzemné podlažie tvorí z veľkej časti vonkajší priestor, ohraničený systémom stĺpov podopierajúcich 2. NP.

Objekt B, s pôdorysnými rozmermi cca 26,0 x 12,0 m, má 2 nadzemné podlažia a je podpivničený jedným podzemným podlažím, 2. NP je vysoké cez dve poschodia.

Objekt C, s pôdorysnými rozmermi cca 39,0 x 12,0 m, je podpivničený jedným podzemným podlažím a má 3 nadzemné podlažia.

Jednotlivé poschodia objektov A a C sú prepojené dvojramenným schodiskom a výťahom. Podlažia objektu B sú prepojené monolitickou šikmou rampou. Nenosné výmurovky a priečky sú vymurované z keramických blokov.

Strešný plášť je jednoplášťový s mechanicky kotvenou strešnou hydroizolačnou fóliou.

Na streche sú umiestnené dva svetlíky (na zakrytie VZT), jeden na nasávanie čerstvého a druhý na vypúšťanie znečisteného vzduchu. Svetlíky sú zapustené do priestoru strojovne VZT na 3. NP. Fasáda budovy je prevetrávaná z veľkoformátových vláknocementových dosiek, fasádne dosky sú tiež použité aj na podhľad v celom objekte A.

Pre zvýraznenie arkierov bol použitý cortenový obklad z hrubostenných dosiek. Ako doplnkový materiál je v lodžiách použitý farebne odlišný eloxovaný hliníkový plech. Podlahy sú plávajúce s nosnou betónovou doskou armovanou sieťami v tepelno- a zvukovoizolačnej vrstve (podlahové dosky z EPS), do podláh je uložené podlahové vykurovanie v celom objekte. Vonkajšie okenné výplne a štrukturálne fasády sú hliníkové s prerušeným tepelným mostom, vzhľadom na veľkosť okenných výplní a požadované členenie bol návrh a realizácia týchto výplní veľmi zložitá. Na vnútorných povrchoch našli svoje uplatnenie najmä stierky v rôznych vyhotoveniach, kamenné obklady a drevené podlahy či obklady.

Dokončení na další straně.

 

Zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu TÚV pre celý objekt sú tepelné čerpadlá a hlbinné vrty. Tepelné čerpadlá sú navrhnuté ako v danej lokalite ekologicky, energeticky a ekonomicky najvhodnejší zdroj energie, a to ako pre vykurovanie, tak aj pre chladenie časti objektu v letnom období.

Celý objekt je vykurovaný nízkoteplotným podlahovým vykurovaním, ktoré plne využíva teplotu média dodávanú tepelným čerpadlom a nie je treba dohrev na vyššiu teplotu vykurovacej vody.

Podlahové vykurovanie zároveň zaisťuje kvalitnú akumuláciu tepla. Systém merania a regulácie je navrhnutý s ohľadom na hospodárne využitie vykurovacieho zdroja (tepelného čerpadla), slúži na ovládanie jednotlivých technologických zariadení a zaisťuje ich bezpečnú prevádzku. Systém zároveň prijíma signalizáciu porúch a centrálne ich zobrazuje, prípadne spúšťa alarm.

Ďalej je navrhnutá centrálna regulácia teploty jednotlivých hotelových izieb, ktorá umožňuje v neobsadených izbách iba temperovať a znížiť tým prevádzkové náklady. Vzduchotechnika je vybavená rekuperáciou z dôvodov využitia odpadového tepla. Na zaistenie nepretržitého chodu zariadenia slúžiaceho pre požiarny zásah a pre bezpečnosť celého objektu slúži batériová UPS.

Navrhnuté slaboprúdové systémy vyhovujú súčasným požiadavkám na hotelovú prevádzku a zároveň umožňujú rozširovanie navrhnutých slaboprúdových technológií s ohľadom na možné budúce zvyšovanie nárokov na ich rozsah a výkonnosť. Všetky systémy sú schopné komunikovať na spoločnej platforme rodiny protokolov TCP/IP v rámci sieti LAN.

Tieto slaboprúdové systémy slúžia hlavne pre bezpečnú prevádzku objektu (EPS, núdzový zvukový systém, vnútorný kamerový okruh, kartový systém, záložné napájanie) a tiež pre vytvorenie komfortu stanoveného súčasnými elektrickými technologickými štandardmi (PC sieť, internet na izbách, distribúcia TV signálu, WiFi, ozvučenie...).

Svoje uplatnenie vo wellness našli atrakcie vrátane povrchových úprav a technológií od renomovaného európskeho výrobcu sáun a wellness produktov, ktorý je pôvodcom radu inovatívnych riešení.

Nový Miura Hotel sa svojím charakterom odlišuje od bežnej stavebnej produkcie. Architektúra, dizajn, grafika a výtvarné umenie spolupôsobia a tvoria celok s jasnou koncepciou a výrazom. Štýl hotelu je kontroverzný. Nepredstavuje totiž architektúru, ktorá sa zapáči každému na prvý pohľad. Na druhej strane však určite osvieži prostredie, do ktorého bola osadená, a vytvára v ňom určite estetický prvok.

 

Klíčová slova:

hotely LABOR13

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři