Architektura / veřejný prostor a urbanismus

Obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli - odměna II

Řešené území se skládá ze dvou sousedících částí – z území Vodních valů s řekou Loučnou s přiléhajícím nábřežím a parku u Smetanova domu. Základem našeho návrhu obnovy řešeného prostoru je vyzdvihnutí jeho přírodně-krajinného charakteru, jeho propojení s přilehlými urbanistickými strukturami, zpřístupnění veřejnosti a jeho nové smysluplné funkční využití, to vše za podmínky zachování určité intimity a jedinečného přírodního charakteru řešeného prostoru.

Josef Hlavatý , 17. 9. 2013

Hodnocení poroty

Kladně lze hodnotit zejména vytvoření promenády, která lemuje pravý břeh, dále navrhované nové stromořadí i celkové uspořádání prostoru v ulici Vodní valy. Řešení rovněž umožňuje přímá propojení s řekou Loučnou formou dřevěných mol – asociace na historická máchadla je opodstatněná. Diskutabilní zůstává zvolená poloha skateparku v kontextu obytného domu a převažující kulturní náplně parku. Návrh silně akcentuje návaznost na urbanistickou strukturu města, zejména provázanost historického centra na park, respektive na Smetanův dům; v řešení však až příliš připomíná uliční síť a mění přetrasováním cest poněkud násilně uspořádání Parku u Smetanova domu. Umístění kavárny nelze považovat za optimální. Dětská hřiště, mobiliář, osvětlení – návrhy jsou zpracovány na dobré úrovni.

Další informace na www.nadace-promeny.cz.

  • Autoři: Josef Hlavatý
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Litomyšl
  • Datum projektu: 2013

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři