Architektura / občanské stavby

Pavilon pro živé město

Pod stříbrnou klenbou ze stuh a balónků se na konci léta mohli nechat unášet kolemjdoucí v Praze 6 na Vítězném náměstí. Vznášející se pavilon multižánrového festivalu Živé město nabízel nový zážitek z travnaté pláně a možnost se u kávy dozvědět více o programu festivalu.

Marie Davidová / Martin Gaberle / Libor Mládek , 12. 8. 2013

Na začátku stála iniciativa organizátorů neziskového festivalu Živé město, kteří druhým rokem pořádají sérii kulturních událostí s cílem oživit kulturní dění a sousedské vztahy na Praze 6. S ambicí vdechnout život jinak pusté pláni Vítězného náměstí jsme původní zadání samotného informačního rozcestníku festivalu doplnili o bar a místa k sezení a odpočinku.

Poté, co množství skic a nápadů prošlo sítem rozpočtu a omezení úřadů, bylo jasné, že pavilon postavíme “ze vzduchu”. Pracovali jsme s měřítkem obrovské travnaté plochy, kterou jsme se od prvních skic pokoušeli pojmout jako celek. Chtěli jsme nechat vyrůst les, stromový háj pod jehož klenbou si člověk rád lehne do trávy a užije si letní odpoledne.

Celkem 54 foliových balónků naplněných heliem jsme provázali stuhou do struktury podobné rozvětveným korunám stromů, které vyrůstaly z dřevěných špulek od kabelové vedení sloužících jako kavárenské stolky. Pavilon stříbrně zářil, pohupoval se ve vzduchu, hostil festivalové workshopy i návštěvníky baru.

Byly prověřeny možnosti nahodilého i geometrického uspořádání. Nahodilé uspořádání simuluje více koncept atmosféry lesa, ale pro parkové prostředí se lépe uplatnil geometrický princip. Nejprve byl systém členitý, nesený vždy jedním balónkem v příslušném bodě. Po prvním testu ale, vzhledem k omezenému počtu balónků a ke klimatickým podmínkám, byl systém omezen na jednoduchou klenbu, kde každý bod neslo pět balónků.

Obavy realizačních firem, které použití heliových balónků ve venkovním prostředí nedoporučovaly, byly odůvodněné. Druhý den po instalaci se vlivem větru a nočního chladu balónky držely nízko při zemi. Po úpravě a zásadním zjednodušení původního návrhu pavilon dál bez problému levitoval do konce festivalu. Prokázalo se tedy, že s přihlédnutím k vlastnostem prostředí je možné postavit pavilon “ze vzduchu” s rozpočtem pět tisíc korun. Těšíme se na další ročník!

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři