Architektura /

Rozhovor s René van Zuukem (NL)

Ve Fragnerově galerii v Praze právě začala výstava předního holandského architekta René van Zuuka a jeho atelieru. Výstava shrnuje práci za posledních patnáct let a při této příležitosti vznikl i následující rozhovor.

Dominik Herzán , 14. 2. 2008

Začnu náš rozhovor obecněji a zeptám se, proč je podle Vás holandská architektura ve světě tak úspěšná. Jaké faktory z ní dělají tak atraktivní artikl? Holandsko není v pravém smyslu slova tradiční zemí. Když například přijedou italští novináři, často se ptají na historii – což je u Italů pochopitelné. Ale my nevnímáme historii jako hranici, jako omezení. V tomto ohledu je holandská architektura přímá, svobodnější. Když člověka nesvazuje tradice, je jednodušší dělat zajímavé stavby.Zásadní je také koncepce univerzitního vzdělání. Na univerzitě neexistuje nějaký soubor pravidel, které by bylo potřeba dodržovat. Když chce člověk navrhnout blob, může navrhnout blob, když chce navrhnout modernistickou stavbu, navrhne modernistickou stavbu. Každý si vybírá učitele podle toho, co mu vyhovuje a čím se chce zabývat. Z Vaší přednášky jsem měl pocit, že Vás baví pracovat s hmotou v tradičním smyslu, formou fyzických modelů. Používáte během návrhu skriptování, a nebo je Váš přístup v tomto ohledu spíše tradiční? Většinou nepoužíváme skriptování, ale pracujeme na tom. Víte, na univerzitách v Nizozemí musí žák během studia alespoň jeden projekt generovat, využít skriptování. Ve skutečném světě je ale velmi důležitý čas a skriptování je časově náročné. Práce se skriptem je způsob uvažování. Každá budova je určitý systém a když člověk pochopí systém, může teprve použít skript. A psaní skriptu také zabere nějaký čas. Ale výhodou pak je, že projekt lze snadno modifikovat pouhou změnou jednoho či několika málo parametrů.Zajímáte se o filosofii? Ptám se, neboť Vaše projekty – kromě toho, že vypadají skvěle – vyzařují něco navíc – jakési hlubší pochopení, které se nachází až za hranicí architektury. Jestli naše projekty sledují nějaký vyšší cíl a nebo ne… Většina projektů, které děláme, jsou velmi technické. Osobně nemám rád, když se k budovám vymýšlí příběhy, které je mají vysvětlovat, nebo učinit zajímavějšími. Při návrhu budovy je potřeba respektovat určitá pravidla – když je člověk dodržuje, získá jakýsi „recept“ na to, jak „připravit“ dům. Ano, mám ohledně staveb, které navrhuji, určité pocity, ale ty jsou víceméně soukromé.Domy mají své příběhy i bez toho, a ty příběhy se nabalují. Například když jsem poprvé navštívil Oostersluis – plavební komoru u Groningenu, kdosi řekl – á, vy myslíte ten hmyz… Krásné je, že domy jsou systémem. Chci dodržovat systém a ne přidávat další význam. Ale ano, mám ohledně domů určité pocity a chci je předávat – je důležité, jestli je budova krásná a jaké asociace vzbuzuje.Mnoho Vašich projektů využívá formu periodické mozaiky. Mohu se Vás zeptat, jak důležitá je tato forma z hlediska konstrukce a do jaké míry se jedná spíše o design? Kde je pro Vás hranice mezi designem a konstrukcí? Popravdě, většina budov jsou „skládačky“. Je to systém. Systém v půdoryse, ale i na fasádě. U mnoha budov využíváme repetici, pro klienta je to cenově dostupnější. Ale spíše bych hovořil o strukturálním designu než o mozaikách. Neuvažoval jste o použití neperiodických plošných struktur? V Anglii žije jeden matematik, který se jimi zabývá.Myslíte Rogera Penroseho? Ano, přesně toho. Víte, s neperiodickými plošnými strukturami je problém. Budova v sobě vždy má určitou strukturu, vazbu k podlažím a podobně. Zatím jsme pro neperiodické struktury nenašli využití. V systému, který používáme, jsou všechny tvary dokonalé v tom smyslu, že se opakují. Možná ne ve tvaru obdélníka, ale právě i obdélníkem lze tuto periodu vymezit. To jsme udělali například u Zilverparkkadade („Nábřeží stříbrného parku“), kde je fasáda tvořena strukturou větví, ale přitom je seskládána právě z obdélníků a čtverců.Ukážu Vám ještě jednu fintu (René van Zuuk bere do ruky propisku a kreslí, přitom vysvětluje). Když máte strukturu, jejíž periodou v ploše je čtverec, můžete ze čtyř čtverců, které se stýkají v bodě, jeden vypustit, a ze zbývajících tří vytvořit roh krychle. A máte zaručeno, že struktura může bez problémů pokrýt i prostorový roh. I toto je důvod, proč pracuji s periodickými strukturami. Všiml jsem si také, že často používáte formu rotace, ať již kruhové, nebo spirálové. Ne, že by rotace v architektuře byla zcela neobvyklá, ale u Vašich projektů je jako princip velmi nápadná. Když použijete nějaký způsob opakování, pak dům, který stavíte, je levnější. Rotace je jen jedním ze způsobů, jak opakovat nějaký modul.A na závěr ještě odlehčující otázka: Kdybyste mohl navrhnout a postavit cokoli byste chtěl, co by to bylo? Jednou z nejkrásnějších typologií je kostel. Dnes jsou kostely jiné, než před sto lety, ale stále jsou krásné, je to výzva ve smyslu práce s prostorem. Jak použít systém tam, kde prostor je tak důležitý? Ale jsem rád za projekty, které jsem měl možnost realizovat, jsou totiž pestré. Když člověk navrhne dobrý bytový dům a developer je spokojený, pak zakázky na příštích deset let jsou jen variace na původní bytový dům. Měl jsem trochu štěstí, že můj první projekt – Psyche – byl divný. Nikdo nevěděl, co má od našeho studia čekat. Všichni říkali, že nedělají tyhle typy projektů. Pak jsme dostali zakázku na domy u kanálu v Amsterdamu, dalším projektem byl most…Zajímavým projektem bylo tréninkové centrum pro Ajax Amsterdam – takový projekt jsme nedělali nikdy předtím ani potom. Ne, že by klienti nebyli spokojení, ale byl to velmi specifický projekt, umístěním, pojetím.Naše kancelář má dnes asi pět nebo šest zaměstnanců, myslím, že šest, jsme malá kancelář, ale podílíme se i na velkých projektech. Lidé si pak myslí, že jsme velká firma. Ale děláme i malé projekty, i v tom je určitá variace. Určitě chci, aby tohle pokračovalo. Pokud bych však měl uvést nějakou konkrétní budovu, asi by to byl kostel.Suvisející články:René van Zuuk Architekten | ZilverparkkadeRené van Zuuk Architekten | RoosendaalRené van Zuuk Architekten | Národní historické muzeumRené Van Zuuk Architekten | Projects 1992 -2007

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři