Architektura /

Současná umělecká tvorba k obdivu i k pobytu

Ve starších turistických průvodcích Paříží se dozvíte, že palác Tokyo je zbytkem mezinárodní výstavy umění a techniky z roku 1937, příp. že léta skrýval Muzeum moderního umění, potom muzeum filmu, které bylo v roce 1995 pro špatný stav budovy uzavřeno. V novějších také, že palác otevřel znovu brány v roce 2002, kdy po rekonstrukci změnil poslání a stalo se z něho Národní centrum současné tvorby všech forem. V těch nejnovějších jde o chválu jeho rekonstrukce a jeho stále se měnícího obsahu. Žádný průvodce se ale nezmiňuje o luxusním hotelu.Také proč, je to dočasné umělecké dílo.

Helena Špánková , 22. 11. 2007

Palác TokyoVětšina návštěvníků centra očekává od národní oficiální instituce v přestavěném výstavním kamenně vyhlížejícím pavilónu, známém jako „palác“, něco ze zašlé slávy. Kromě původního vstupu do budovy a monumentální esplanády budou asi zklamáni. Palác Tokyo, proměnlivé muzeum, atelier a laboratoř kreativity je věnováno současným umělcům všech směrů a národností. Místo chce být otevřené, přizpůsobitelné všem druhům tvorby a návštěvníci by se měli podílet na vystavených interaktivních dílech.Podle ředitelů Centra vyhráli evropskou soutěž na rekonstrukci paláce francouzští architekti Anne Lacaton (1955) a Jean-Philippe Vassal (1954) „hlavně proto, že na rozdíl od ostatních ateliérů, navrhli spíš jeho genius loci než monumentální architekturu, která by se obracela více na architekty než na umělce“. Podle nich to měl být „variabilní prostor, pohyblivý, otevřený rytmu a přání jeho obyvatel“. Pro architekty byla přestavba paláce Tokyo velkou státní zakázkou, která jim přinesla také některé francouzské pocty. Lacaton a Vassal jsou známi rovněž pro jejich projekty úsporného a ekologického bydlení. Rekonstrukce paláce Tokyo byla zároveň minimalistická a úsporná, zásahy se vyhnuly jakékoliv monumentalizaci a daly přednost „estetice podstaty“. Původní železobetonová konstrukce byla zesílená a stabilizovaná, a střešní zasklení ponecháno v téměř surovém stavu. Celek dělá dojem nově okupované průmyslové haly, která byla upravena jen tak, aby odpovídala bezpečnostním předpisům veřejných budov. Výstavní sál, velká, částečně předělená dvorana, chce být uspokojivá pro všechny. Obsahuje místa pracovní, místa výstavní i místa obchodní, podtrhující dočasnost každé instalace.Obyvatelný exponát Návštěvník paláce Tokyo, přicházející z centra města, si pravděpodobně nevšimne nového „výrůstku“ na střeše budovy, který je dobře viditelný z velkorysé otevřené perspektivy směrem k Eiffelce. A přitom je to také jedno z uměleckých děl. Zelinkavý futuristický objekt je dílem dvou švýcarských umělců Sabiny Lang (1972) a Daniela Baumanna (1967). L/B vystavovali v paláci Tokyo v minulém roce dílo zvané „Pět miliard roků“, letos je to"Hotel Everland", postavený již loni na střeše muzea v Lipsku. Umělci se snaží spojovat výtvarné umění, design a každodenní život a rádi umísťují svá díla do skutečných situací, v interiéru nebo i v exteriéru jako land art. Mnohé jejich práce mají přímý vztah k architektuře, ať už jsou to velké nástěnné dekorativní malby ve stylu 70. let - beautiful walls – nebo nafukovací skulptury.V případě Everland se nejedná pouze o název díla, ale o skutečný luxusní hotel o jediném pokoji ve velikosti 40 m2 s výjimečným pohledem na Eiffelku. Nabízí veškeré služby a komfort s obývacím prostorem, širokým lůžkem, koupelnou a minibarem. Dílo zůstane k dispozici movitých hostů do konce příštího roku, pokud se jim podaří si pokoj přes internet rezervovat.P.S. Návštěvu paláce Tokyo doporučuji pouze nadšencům současné tvorby a minimalistických architektonických zásahů. Nejlépe s plným žaludkem, k dispozici je jenom jedna z nejhorších kaváren pařížských muzeí.Palais de Tokyo, 13, avenue du Président Wilson, Paříž, 16. arr.Metro Iéna, autobus č. 32Otevřeno denně kromě pondělí od 12 hod.Vstupné 6 €, snížené 4,5 €, zdarma do 18 letwww.palaisdetokyo.comwww.everland.chfoto zdroj Everland

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři