Architektura /

STAVBA ROKU 2008 slavnostně vyhlášena!

V pondělí 20. října 2008 bylo v Betlémské kapli u příležitosti slavnostního večera Dne stavitelství a architektury, který byl připravován jako samostatná akce všech nevládních organizací ve stavebnictví sdružených v SIA, uděleno 5 titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí a zvláštní ceny. Slavnostním večerem provázela moderátorka a současně také mezzosopranistka Martina Kociánová, která si nejen svým moderováním, ale také svým zpěvem podmanila přítomné publikum.

Petr Vaněk , 20. 10. 2008

STAVBA ROKU 2008 Rekreační a sportovní komplex „ Park Holiday“, Praha Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o. Autor: Petr Suske – SEA Architekt, Doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., Ing. Jiří Jakeš, Ing. arch. Patrik Dolák, Ing. arch. Michal Havelka, Ing. arch. Jarka Kopečná, Ing. Dominik Wallenfels Investor: LIVETA a. s. Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o. Park Holiday se skládá ze čtyřhvězdičkového hotelu o sto lůžkách, kongresového centra pro cca 150 účastníků, několika restaurací a barů, včetně vinného sklepa, souboru „krásy a zdraví“ a sportovního respektive volnočasového centra. Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření nového typu hotelového zařízení s využitím přírodních stavebních materiálů se zřetelem k působivému výtvarnému řešení interiérů.

STAVBA ROKU 2008 Moravský zemský archiv, Brno

Dodavatel: IMOS Brno, a.s.

 

Autor: A PLUS a. s., Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř

 

Hlavní manažer stavby: Patrik Tuza

 

Investor: Moravský zemský archiv v Brně

 

Přihlašovatel: A PLUS a.s.

 

Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření stavby důmyslně snoubící část k uložení a ochraně důležitých dějinných dokumentů s částí pro pohodlnou badatelskou činnost se zřetelem k řešení obvodového pláště a vytvoření nové městské dominanty.

STAVBA ROKU 2008 Zavěšený most na D47 přes řeku Odru a Antošovické jezero, Ostrava

Dodavatel: SKANSKA DS a.s., závod 77 - Mosty

 

Autor: Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

 

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Přihlašovatel: SKANSKA DS a.s., závod 77 – Mosty

 

Most je součástí úseku dálnice D47, stavba D47091.2 v Ostravě a překonává řeku Odru a Antošovické jezero. Je utvořen dvěma samostatnými souběžnými mosty, které jsou v zavěšené části spojeny monolitickou mezideskou a prefabrikovanými vzpěrami. Most má 14 polí, přičemž délka mostu mezi osami dilatačních závěrů je 592,7 m a celková délka mostu je 605,6 m. Hlavní pole nad Odrou má rozpětí 105 m. Jednotlivé nosné konstrukce mostu mají konstrukční výšku 2,2 m a jsou tvořeny dvoukomorovými nosníky s konstantním průřezem. Nosné konstrukce pravého a levého mostu byly zhotovovány samostatně jako klasické estakády na výsuvných skružích MSS. Most je založen na vrtaných pilotách průměru 1,2 m. Pylon je založený na 53 kusech vrtaných pilot. Výška dříku pylonu je 48,6 m a je spřaženého ocelobetonového průřezu. Horní třetina pylonu je osazena pasivním kotvením 2x14 závěsů s 55 až 91 lany. Systém závěsů je navržen v ose dálnice a je tvořen celkem 2176 lany o celkové délce 136 kilometrů.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření ojedinělé mostní stavby ohleduplně osazené a modelované do krajiny se zřetelem k výtvarnému působení zavěšené i podporované konstrukce.

STAVBA ROKU 2008 Obytný soubor Horní Počernice Horní Počernice, V Lukách, Praha

Dodavatel: Konhefr, stavby a interiéry, s.r.o.

 

Autor: Hlaváček & partner, s.r.o., Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Michaela Řeřichová, Ing. arch. Jan Cyrany, Bc. Barbora Krejčová

 

Investor: Konhefr HP s.r.o.

 

Přihlašovatel: Hlaváček & partner, s.r.o.

 

Projekt „V Lukách“ je řešen jako samostatný areál nízkoprovozních domů, který se stává z deseti třípodlažních řadových rodinných domů, pěti dvoupodlažních řadových rodinných domů, tří dvojdomů (šest rodinných domů), bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a čtyř solitérních domů.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za vytvoření obytné skupiny s rozmanitými typy bytových staveb se zřetelem k netradičnímu řešení prostorů rodinných domů a využití alternativního zdroje tepelné energie.

STAVBA ROKU 2008 Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Dodavatel: SKANSKA CZ a.s. závod Morava

 

Autor: Ing. Pavel Tušl

 

Projekt: 3 Q PROJECT, a.s.

 

Investor: IMMORENT ČR s.r.o.

 

Přihlašovatel: SKANSKA CZ a.s.

 

Rozsáhlá rekonstrukce několika objektů bývalého hradeckého pivovaru. Projekt vycházel z rozhodnutí vrátit celý soubor do původní historické doby.

Titul Stavba roku 2008 je udělen za rekonstrukci starého pivovaru na okraji historického jádra pro potřeby veřejné správy se zřetelem k rozmanité funkční náplni a citlivému dotvoření historické siluety.

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR Domov sociální péče Hagibor

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s., divize Čechy o.z.

 

Autor: L & P, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER Ing. arch. Jan Línek

 

Investor: Židovská obec v Praze

Pro zdařilé skloubení rekonstrukce historické budovy s moderní přístavbou.

Cena ředitele Státního fondu rozvoje bydlení Bytový dům Tatarkova

Dodavatel: MAO spol. s r.o.

 

Autor: Hlaváček & partner, s.r.o., Ing. arch. Michal Hlaváček, Ing. arch. Ondřej Kamenický, Ing. arch. Zdeněk Holek, Ing. arch. Václav Čermák, Ing. arch. Martin Kabátník, Ing. arch. Vlasta Mládek

 

Investor: Dolmen TATARKOVA a.s.

Oceňuji zajímavé využití lokality, střízlivé a účelné řešení, dobrý příklad v souvislosti s regeneracemi velkých panelových sídlišť.

Cena ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Projekt EIII-9, Přeložka silnice I/7 Chomutov - Křimov

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov

 

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

 

Zhotovitel: "Sdružení Chomutov - Křimov"

 

Vedoucí člen sdružení: Stavby silnic a železnic, a. s., oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary

 

Členové sdružení: SMP CZ, a.s., Strabag, a.s., Metrostav a.s., Max Bögl & Josef Kýsl, komanditní společnost a Vodohospodářské stavby, s. r.o.

Za vybudování silnice, která svými parametry významně přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestování na důležité komunikaci směrem do Německa.

Cena primátora hlavního města Prahy Rekonstrukce a dostavba ateliéru Ladislava Šalouna

Dodavatel: BAK a.s.

 

Autor: Ing. arch. Michal Bartošek

 

Investor: Akademie výtvarných umění v Praze

Za rekonstrukci donedávna zapomenuté, přitom stylově velmi čisté secesní stavby se zřetelem k jejímu novému určení pro výuku výtvarných umělců.

Cena veřejnosti

V letošním 16. ročníku soutěže Stavby roku 2008 se zúčastnilo 44 781 hlasujících. Cenou „miss sympatie“ a vítěznou stavbou, která získala titul Cena veřejnosti se stalo Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

 

CENA VEŘEJNOSTI 1. MÍSTO Administrativní centrum Královéhradeckého kraje

Počet hlasů:

17 996

Dodavatel: SKANSKA CZ a.s. závod Morava

 

Autor: Ing. Pavel Tušl

 

Projekt: 3 Q PROJECT, a.s.

 

Investor: IMMORENT ČR s.r.o.

 

CENA VEŘEJNOSTI 2. MÍSTO Metro trasa IV. C2 Ládví – Letňany

Počet hlasů:

14 062

Autor: METROPROJEKT PRAHA a.s.

 

architekti stanic

 

Patrik Kotas (st. Střížkov)

 

Alena Martínková (st. Prosek)

 

Miroslav Mroczek (st. Letňany)

 

Dodavatel: Sdružení Metro IV.C2 - Metrostav a.s.(vedoucí člen sdružení)

 

Skanska CZ, a.s., Subterra a.s. (členové sdružení)

 

Investor: Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost

 

Obstaravatel: Inženýring dopravních staveb a.s.

 

CENA VEŘEJNOSTI 3. MÍSTO Multifunkční fotbalový areál SK Slavia Praha

Počet hlasů:

6 521

Autor: OMICRON-K, architektonický atelier Martin Kotík, Martin Kotík, Leoš Zeman, Daniel Dvořák

 

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

 

Investor: E SIDE PROPERTY LIMITED, org. složka

 

 

 

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři