Architektura / občanské stavby

Stavba roku 2013 - Multifunkční aula Gong

Jedním z pěti vítězných projektů letošní ceny Stavba roku 2013 a vítězem ceny veřejnosti se stala konverze plynojemu v ostravských Dolních Vítkovicích. Titul Stavba roku 2013 jí byl udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / ABF , 16. 12. 2013

Unikátní plynojem postavený v roce 1921 jímal až 50 000 m3 vysokopecního plynu. Je tvořen válcovou ocelovou nádobou, v níž se svisle pohyboval zvon-válcová ocelová nádoba s víkem. Průměr jeho vodní nádrže je 71,7 m a výška 13,5 m. Pohyblivý zvon má průměr 70 m a výšku 13,2 m. Celý plynojem až po jeho vrchlík má výšku téměř 32 m. Pohyb zvonu byl umožněn pomocí kladek s lany, umístěných na příhradových sloupech. Stavba plynojemu je Národní kulturní památkou industriální architektury.

Hlavním zadáním pro rekonverzi plynojemu bylo vytvořit multifunkční aulu s kapacitou 1500 osob, malý sál s kapacitou 400 osob, konferenční místnosti a výstavní prostory.

Prvním zásadním koncepčním rozhodnutím návrhu bylo vyzdvihnutí zapadlého zvonu plynojemu do maximální polohy, a tím navrácení celé stavbě jejího původního majestátu. Pro uskutečnění záměru nového funkčního využití bylo tímto aktem tj. vyzdvižením zvonu do výšky cca 13 m, k dispozici 110 000 m3 vnitřního prostoru. Druhým koncepčním rozhodnutím pak byla realizace takové vestavby, která se původní konstrukce plynojemu prakticky nedotkne, a tak nechává vyznít jeho originální konstrukci i monumentalitě. Plášť plynojemu je perforován pouze čtyřmi velkými promyšlenými zásahy, jejichž razance je charakteru stavby blízká. Pro vstup návštěvníků je ve východní části nádrže vyříznut čtvrtinový segment, který je nahrazen zasklením. V západní části jsou vyříznuta široká zásobovací vrata a rovněž v západní části v úrovni jeviště je vyříznut mohutný otvor pro umístění průhledového okna směrem k Vysoké peci č.1. Na vrcholu zvonu je umístěn kruhový tambur, který přivádí do centra sálu denní světlo, zajišťuje přirozené provětrávání a zprostředkovává odtah kouře vzniklého v případě požáru. Všechny vnější konstrukce plynojemu byly restaurovány a ponechány v původní podobě. Třetím koncepčním rozhodnutím pak byla vestavba dvou betonových věží, které pojmou veškeré vertikální cesty, nutné šachty, hygienická zařízení a strojovny, a které zároveň zajišťují stabilitu pro ostatní vestavěná podlaží.

//-->

//-->

Pro funkce společenské, kulturní a výukové jsou mezi betonové věže vestavěny čtyři úrovně – podlaží. V přízemí se nachází vstupní hala, víceúčelová galerie, občerstvení a hospodářské zázemí. V prvním patře jsou umístěny variabilně přestavitelné konferenční místnosti s centrálním sálem pro 400 osob. Na úrovni druhého patra se nachází rozlehlý nástupní a společenský foyer víceúčelového sálu s přiléhající šatnou. V betonových věžích na úrovni foyer začínají otevřená společenská schodiště, která vedou návštěvníky do dvou nástupních úrovní stupňovitého sálu s kapacitou 1 527 sedících diváků. V posledním patře věží jsou umístěny různorodé technické prostory sloužící celému objektu a také jevištní technologii.

Většina vnitřních povrchů zůstala po odbednění jako pohledový beton a je opatřena pouze protiprašným bezbarvým nátěrem. Prefabrikovaná schodišťová ramena i prefabrikované schodišťové stupně zůstaly také jako betonový odlitek bez dalších povrchových úprav. Na vnitřním povrchu zvonu je provedena stabilizace povrchu nátěrem.

Jako nášlapná vrstva podlahy vstupního podlaží je ponechána stávající plechová nýtovaná podlaha plynojemu, která byla po očištění opatřena ochranným nátěrem. V ostatních prostorách byly podlahy většinou natřeny pouze protiprašným bezbarvým nátěrem, v některých místnostech pak epoxidovou stěrkou černé barvy a ve foyeru a gastrogalerii byla použita černá povlaková PVC krytina. Pouze výjimečně byl použit zátěžový koberec a dubová podlahová palubka.

Vnitřní výplně jsou tvořeny plechovými dveřními křídly, vloženými do plechových zárubní.

Soutěž Stavba rokuSoutěže se mohou zúčastnit stavby dokončené v období mezi 1. červnem předchozího a 31. květnem aktuálního roku bez rozlišení kategorií. Stavbu může přihlásit kterýkoliv partner realizačního týmu: dodavatel stavby, autor projektového řešení nebo investor. Průběh soutěže je řízen Radou nadačního programu soutěže Stavba roku za účasti všech spoluvypisovatelů. Ta každoročně schvaluje soutěžní podmínky, vypisuje soutěž, jmenuje porotu, schvaluje její závěry a uděluje ceny. Vítězné stavby jsou veřejně označovány plaketou a jsou široce publikovány.

Výsledky Stavby roku 2013 najdete ZDE.

Více informací najdete na www.stavbaroku.cz.

 • Autoři: Josef Pleskot
 • Ateliér: AP ATELIER
 • Země: Česká republika
 • Zodpovědný projektant: Josef Pleskot
 • Stavebník: Dolní oblast Vítkovice, z.s.p.o.
 • Generální dodavatel: GEMO a.s.
 • Město: Ostrava - Vítkovice
 • Ulice, číslo: Ruská 2993/20
 • PSČ: 703 00
 • Suma: 313 723 600.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2011
 • Realizace: 2012
 • Zastavěná plocha: 4 081.00m2

Klíčová slova:

Stavba roku 2013 Josef Pleskot

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři