Architektura /

Utváření místa

V závěru minulého roku vydala nadace Partnerství první příručku z pětidílné řady publikací, které budou postupně informovat zainteresované čtenáře o různých metodách komunitního rozvoje. První z nich nese název „Utváření místa“ s podtitulem „Příručka k vytváření kvalitních veřejných prostranství“. Jedná se o překlad publikace vydané v USA organizací Project for Public Spaces, který je doplněn o zkušenosti získané v České republice v rámci projektů pořádané výše uvedenou nadací letech 2001 až 2002.

Aleš Kozák , 23. 1. 2004

Publikace je rozdělena do pěti hlavních oddílů:>> Proč jsou místa pro obec důležitá>> Aktivní občanský přístup k utváření veřejných prostranství>> Zásady pro vytváření kvalitních míst>> Příručka pro hodnocení veřejných prostranství>> Pilotní projekty – utváření místa v ČeskuHlavním smyslem celého textu je ukázat čtenáři, že utváření veřejných prostor je multidisciplinární úkol, při kterém je třeba nutné respektovat názor místní komunity, neboť právě ta se stává denním uživatelem nově vzniklého či nějakým způsobem proměněného společného prostoru. Celá příručka tak postupně ukazuje možnosti, jak naplnit heslo, že „expertem je komunita“. Hned v úvodu jsou vymezeny pojmy jako vize komunity, metody utváření místa, plánovací víkend, interpretace místního dědictví, které jsou v dalším textu podrobněji vysvětleny. Autoři se v knize nesnaží oslnit převratnými projekty s prestižními cenami, ale ukazují, že i malé změny mohou být důležitým impulsem pro další rozvoj a utváření vlastního genia loci společně užívaných ploch. Atraktivnost místa je prezentována jeho dostupností, mírou pohodlí, vzhledem, využitím a místními aktivitami, z čehož se utváří celková míra sociability, která potvrzuje kvalitu jakéhokoliv projektu. V textu jsou rovněž nastíněny i časté negativní vlivy na míru sociability prostoru. Aktivní občanský přístup ovšem neznamená pouhé vyjádření širší veřejnosti k alternativním projektům, ale spočívá v již samotném definování potřeb lidí, kteří vymezený prostor užívají. Urbanisté, architekti či místní samospráva by pak především měli namísto realizace vlastních představ, naplňovat výsledky veřejného mínění. Komunita totiž nejlépe zná místní poměry, vztahy a funkce veřejných míst, které užívá a jestliže jí bude umožněno ovlivnit diskusi ještě před začátkem projektování, je to zárukou tohoto, že se s výslednou realizací bude plně identifikovat. Tento přístup ovšem nemusí nutně opomíjet význam odborníků, kteří tyto plochy projektují, jde spíše o doporučení více komunikovat s veřejností a snažit se pochopit potřeby lidí ještě před vypracováním odborného návrhu.V praxi lze pak pro zjišťování informací, které charakterizující konkrétní místo, využít jednoduše popsané metody pozorování, např.: mapování chování, mapování tras, počítání či zjišťování stop. Stručně je popsána i příprava dotazníku či interview.Po úspěšné realizaci je ovšem připomenuta i vlastní správa nově vybudovaných prostor, která se dle odhadů na kvalitním fungování podílí až z 80 ti %. I dobře navržená a využívaná místa se totiž jednou opotřebují a mnohé věci je poté třeba opravit, nahradit či změnit. To, co vytváří pozoruhodná veřejná prostranství, je neustálá potřeba změn a ochota k jejich uskutečnění. Nesmí tedy chybět ani tzv. veřejný management, který je schopen tyto změny rozpoznat a včas reagovat. V poslední části příručky jsou popsány čtyři pilotní projekty, jak je vnímali jejich vlastní iniciátoři od prvotní myšlenky až do úspěšné realizace. V žádném případě se zde nesetkáme s finančně významnými a ohromujícími stavbami. Jde o občanskou iniciativu, která na různých místek vedla ke zlepšení veřejných prostor někdy třeba jen malou myšlenkou. Pro koho je tedy tato nově vydaná publikace určena? Určitě pro jednotlivé zájemce či sdružení, které by chtěli ve svém okolí změnit věci veřejné a hledají nápady či inspiraci. Rozhodně se nejedná o odborný text pro architekty či urbanisty, ty by mohla zaujmout spíše celková myšlenka tvorby prostranství prostřednictvím místní komunity či souhrn doporučení a kontakty na doporučenou literaturu a internetové stránky. Publikaci lze v mnohých případech vytknout nepříliš kvalitní a neúčelové fotografie, či absenci podrobnějších grafických návrhů, které by daný projekt či situaci více přiblížily čtenáři. Publikaci je možno zakoupit za 160 Kč v Partnerství, o. p. s., Panská 7, 602 00 Brno nebo objednat na e-mailu pship@ecn.cz.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři