Architektura / občanské stavby

Základní umělecká škola v Dolních Břežanech

Návrh řeší přestavbu stávajícího objektu č. p. 104 v Dolních Břežanech pro potřeby obce pro veřejné využití. Stavebním programem je základní umělecká škola doplněná víceúčelovým společenským sálem.

Pavel Hnilička , 17. 1. 2012

Popis stavby

Budova leží v bývalém areálu zemědělského družstva, který má v obci výhodné umístění. Je v bezprostředním sousedství radnice, zámeckého parku a připravovaného areálu mezinárodního centra pro laserový výzkum ELI / HiLASE. Úpravy okolí domu č. p. 104 a prostoru nádvoří U Radnice jsou v současnosti v realizaci dle návrhu architektky Zachové. Areál vědeckého centra je v projektové přípravě.

Historie a současný stav objektu

Objekt, který navrhujeme k přestavbě, byl součástí komplexu zemědělského družstva. Byl využívaný jako administrativní objekt, jídelna, v současné době je část objektu užívána k bydlení, patro objektu je využívané jako umělecká škola a klubový prostor. Část přízemí a suterén je v současnosti nevyužívaný. V objektu byla realizována nová kotelna, jejíž vybavení bude zachováno a použito pro opravený objekt.

Budova č. p. 104 má podélný, obdélníkový půdorys o rozměru cca 8,5 x 48,4 m, původně přízemní budova byla v 80. letech navýšena o jedno patro. Objekt má sedlovou střechu krytou keramickými taškami. Stavba je částečně podsklepená. Konstrukce domu je zděná z cihel, v patře z pórobetonových tvárnic, stropy jsou trámové, ve sklepě a přízemí z válcovaných ocelových nosníků nebo klenuté.

Architektonické a stavební řešení

Navrhujeme celkovou rekonstrukci stavby, včetně nového pláště, tak aby vyhovovala novému stavebnímu programu a reflektovala moderní dynamický vývoj obce Dolní Břežany, zejména sousedství s mezinárodním vědeckým centrem ELI.

V návrhu zachováváme současnou hmotu stavby, kterou na jižní straně doplňujeme mírným zvýrazněním dvou vstupů – do základní umělecké školy a do společenského sálu. Před vstupy navrhujeme vstupní platformu, jako rozšířenou součást veřejného prostoru ulice. Mezi vstupy umisťujeme podélnou lavici s výhledem do prostoru před školou. Nepravidelně rozmístěná okna ve fasádách vycházejí ze současného stavu domu, různé rozměry oken jsou sjednoceny výraznými barevnými ustupujícími šambránami oken, které určují soudobý a jednotný charakter domu.

Materiálové řešení vychází z přírodních materiálů – na stěnách hlazená omítka, střecha z pálené keramické tašky, přírodní beton na vstupech a platformě. Navržené barevné akcenty na okenních šambránách vycházejí z přirozených sytých odstínů rozkvetlé louky. Na fasádě se uplatňují barvy zelená, žlutá, oranžová a červená. Syté barvy, které pozorujeme u květin.

Klíčová slova:

Dolní Břežany

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři