design / Ostatní

Příběh českého grafického designu odvysílá televize, už od ledna

Aleš Najbrt seznámí diváky nejen s předními grafickými designéry, ale i se současnými tvůrci Foto: Identita

Jaký je český grafický design? O tom bude referovat sedmidílný pořad, který odvysílá Česká televize. První díl bude k vidění na ČT art 11. ledna s vysílacím časem 20:15. Cyklus s názvem Identita – příběh českého grafického designu postupně představí historické průkopníky domácího grafického designu i současné tvůrce – jeden z nich, Aleš Najbrt, jednotlivými díly pořadu osobně provede.

EARCH.CZ / Identita – příběh českého grafického designu televizní cyklus , 4. 1. 2024

Mezi stovkou protagonistů z oblasti grafického designu nechybí v jednom ze svých posledních rozhovorů typograf Zdeněk Ziegler, zaostřeno je na respektovaného grafika Jiřího Rathouského či výtvarníka Karla Teigeho, dále vystupují Jan Solpera, Clara Istlerová nebo Rostislav Vaněk, mladší generaci prezentují Tomáš Machek, Petr Babák, Robert V. Novák, Klára Kvízová, Tomáš Brousil, Marek Pistora či Zuzana Lednická. Pořad představí i grafická díla Alfonse Muchy, Ladislav Sutnara nebo Vojtěcha Preissiga dobře známá v zahraničí. Cyklus Identita vznikl v koprodukci České televize a Mowshe.

„Seriál Identita určitě může pomoci povědomí veřejnosti o českém grafickém designu, je důležité, aby ukazoval to nejlepší, co v grafickém designu je. Myslím si, že je to hlavně knižní design, kde jsme na vysoké úrovni, stejně tak grafické zpracování plakátů – divadelních, filmových i různých kulturních akcí,“ říká průvodce pořadem Aleš Najbrt.

Identita bude k vidění na ČT art počínaje 11. lednem každý čtvrtek až do 22. února 2024, a to od 20.15 hodin, hned poté bude čtyřicetiminutový pořad dostupný na iVysílání. První díl nazvaný Veřejný prostor ukáže, jakou roli dnes má vizuální komunikace, jak může lidem pomoci v orientaci v neznámém prostředí, předestře, jak dnes bojovat s vizuálním smogem. Na příkladu proměn orientačního systému pražského metra představí ty, kteří měli a mají vliv na podobu veřejného prostoru, jako Jiří Rathouský, Rostislav Vaněk či Tomáš Machek.

 

Jednotlivé díly a jejich náplň

Každý díl Identity zahrnuje dva velké medailony věnované těm nejvýznamnějším tvůrcům. iVysílání chystá k seriálu Identita tři video bonusy, v nich rozebírá tři různá témata související s českým grafickým designem – vizuální smog, tetování a kaligrafii.

Díl 1 – Veřejný prostor: Jsme obklopeni písmem. Grafický design tvoří jednu z dominant veřejného prostoru a pomáhá člověku orientovat se na neznámých místech. První díl cyklu Identita ukáže, jakou roli dnes má vizuální komunikace a jak může lidem pomoci v orientaci v neznámém prostředí. Divák se seznámí s termínem vizuální smog a o způsobech, jakým s ním současná města bojují. Publikum pozná tvůrce, kteří ovlivňují podobu veřejného prostoru: tento díl představí např. práci Jiřího Rathouského, Rostislava Vaňka či Tomáše Machka.
Hlavní medailony: Jiří Rathouský, Rostislav Vaněk

Díl 2 – Média: Média prošla ve 20. století zásadní proměnou. Co se však nezměnilo, je fakt, že jejich vizuální podobu určují grafičtí designéři. Proto představíme několik výjimečných tištěných periodik. Druhý díl cyklu Identita také představí české filmové plakáty, které v 60. a 70. letech okouzlily celý svět, a které obdivujeme dodnes. Poznáme i jejich tvůrce, jako byli Zdeněk Ziegler nebo Karel Vaca. Divák se také dozví, jakou zásadní proměnou dnes grafický design prochází.
Hlavní medailony: Karel Teige, Zdeněk Ziegler

Foto: Zdeněk Ziegler a jeho plakát k slavnému filmovému muzikálu West Side Story

Díl 3 – Stát a propaganda: Grafický design po celé 20. století spoluvytvářel dějiny od státních symbolů, které tvoří jeden ze základních kamenů naší státnosti, po propagandu v temných dobách. Druhý díl cyklu seznámí diváka s vizuální podobou klíčových okamžiků našich dějin, kterou pomáhali vytvářet umělci jako byli Vojtěch Preissig nebo Jaroslav Benda. Podíváme se i na zneužití grafického designu totalitními režimy, které z něj udělaly nástroj propagandy. I v těžkých dobách ale žili a pracovali designéři, kteří prosadili unikátní projekty, jako byl bruselský styl na konci 50. let. Součástí vizuální identity Česka je ale také její vizuální prezentace; profesionální designéři se zamýšlejí, jestli komunikace státu odpovídá potřebám a vkusu 21. století.
Hlavní medailony: Vojtěch Preissig, Jaroslav Benda

Díl 4 – Vzdělávání: Grafická tvorba formuje naši osobnost od dětství. Každý z nás si určitě vybaví svůj první slabikář a psací písmo, které se naučil v základní škole. Právě návrh nového vzoru pro výuku psaní – písmo Comenia Script – představí čtvrtý díl cyklu Identita. Zaměříme se i na knihy a jejich tvůrce: jak na výjimečné osobnosti druhé poloviny 20. století, Františka Muziku a Oldřicha Hlavsu, tak na ty současné, jež získávají ocenění v soutěži Nejkrásnější knihy ČR. Kritický pohled na nízkou kvalitu učebnic nabídne Iva Knobloch. V tomto díle nezapomeneme ani na síť odborných vysokých škol, které se grafickému designu věnují již více než 100 let. S čím se tyto instituce potýkají, jak se výuka mění a jaké šance mají absolventi, o tom promluví představitelé pražské UMPRUM, brněnského VUT, plzeňské ZČU, ústecké UJEP či zlínské UTB.
Hlavní medailony: František Muzika, Oldřich Hlavsa

Foto: Grafický informační systém Národního divadla navrhl Rostislav Vaněk

Díl 5 – Hranice a přesahy: Grafický design je nedílnou součástí kultury a i sami jeho tvůrci často působí napříč různými obory. V této epizodě představíme mimořádnou osobnost, grafika, sochaře, spisovatele a typografa Josefa Váchala, který v oboru zanechal výraznou stopu. Podíváme se na grafický design také z druhé strany: na amatérskou designérskou tvořivost, která jako plevel bují v českých městech, Radek Sidun napoví, jak s chybami bojovat. Vladimir 518 se zamyslí nad vztahem grafického designu a graffiti. S Karlem Halounem a Viktorem Karlíkem zhodnotíme fenomén samizdatu a jeho význam pro vizuální kulturu 80. let, konkrétní práce té doby ukáže Joska Skalník. Na hranici umění, typografie a grafického designu se pohybují jak typograf a hudebník František Štorm, jehož písma si podmanila svět, nebo Robert V. Novák, jenž za úpravu žaltáře pro řád trapistů získal cenu Czech Grand Design.
Hlavní medailony: František Štorm, Karel Haloun 

Díl 6 – Každodennost: Každý den od rána do večera jsme obklopeni tvorbou grafických designérů a typografů, přestože si to běžný člověk často ani neuvědomuje. Čtvrtý díl cyklu Identita připomene divákovi, co všechno vlastně je grafický design: od poštovních známek přes vizuální identitu kulturních institucí po obaly výrobků, ostatně kdo by neznal slavné cukrovinky, které dodnes nesou rukopis Zdenka Rykra. Na některá konkrétní díla, která se nám Čechům zapsala do paměti, se zaměříme podrobně, ať už půjde o bankovky Oldřicha Kulhánka či dílo Jana Solpery. V tomto díle představíme rozmanitou náplň práce grafického designéra i technologické změny, kterými tato profese v uplynulých sto letech prošla.
Hlavní medailony: Zdenek Rykr, Jan Solpera 

Foto: Grafický designér Jan Solpera při natáčení Identit

Díl 7 – Češi ve světě: Čeští grafičtí designéři vždy patřili mezi světovou špičku, proto si připomene dílo Alfonse Muchy či Ladislava Sutnara, který se ve Spojených státech proslavil natolik, že je považován za průkopníka moderní vizuální komunikace. V současnosti reprezentují český grafický design ve světě především tvůrci písma, divák tak pozná unikátní práci Tomáše Brousila, Veroniky Burian, Vojtěcha Říhy nebo Martina Váchy. Epizoda připomene také Mezinárodní bienále grafického designu, které se v Česku konalo od roku 1963 díky zakladateli Janu Rajlichovi st. Pozadu ale není ani nejmladší generace, která čile komunikuje s globalizovanými světem a odnáší si z mezinárodních soutěží četná ocenění.
Hlavní medailony: Ladislav Sutnar, Oldřich Menhart

Proč Identita?

„Český grafický design má v sobě chytrost, eleganci i humor zároveň a zmapovat ho v sedmi čtyřicetiminutových dílech pochopitelně nejde. Proto jdeme od začátku ne chronologicky, ale po tématech. Po diskusích se scenáristou, a hlavně s odbornými poradci Lindou Kudrnovskou a Filipem Blažkem, jsme i tento klíč průběžně přehodnocovali. Šlo nám o to vybrat určité ,případové studie‘, které nám ten obor zpřehlední,“ říká režisér Jakub Skalický. Ten vždy spolupracoval na pořadech, jejichž vizuální stránka byla nepřehlédnutelná, jako například Paskvil známý z 90. let. Autory projektu a odborní poradci Identity jsou teoretička designu Linda Kudrnovská a typograf a pedagog Filip Blažek, scenáristou Petr Hauzírek, kreativní producentkou za Českou televizi Martina Šantavá, producentem Michal Gregorini ze společnosti Mowshe.

Foto: Režisér televizního cyklu Identita Jakub Skalický

Na otázku, co pro tvůrce znamená pojem „identita“, říká Linda Kudrnovská z autorského týmu: „Identita je pojem propojující svět grafického designu se zbytkem vesmíru, protože všude znamená totéž: soubor prvků, které pomáhají budovat a komunikovat integritu nebo charakter každého subjektu. Ať už se jedná o jednotlivce nebo celý národ, o soukromou galerii nebo nadnárodní společnost. Vizuální identita jednotlivých subjektů pak formuje vizuální identitu prostředí, a to zase ovlivňuje identitu nás všech, kdo v něm žijeme.“

Televizní cyklus Identita – příběh českého grafického designu je součástí stejnojmenného rozsáhlého projektu, který vzdává hold českému grafickému designu, a zahrnuje i připravovanou stejnojmennou výstavu, výpravnou monografii a celovečerní dokumentární film. Autory vizuálního stylu projektu Identita je Studio Marvil (Olga Benešová, Jiří Karásek, Tereza Saitzová), speciální písmo pro něj vytvořil Tomáš Brousil.

Foto: Moderátor televizního cyklu Aleš Najbrt 
  • Partneři: manželé Baudišovi, Bakala Foundation, společnost Lanik, Jiří Polidar, Česká národní banka, Česká centra, Unie grafického designu, spolek Typo, Swann Auction Galleries, Bontonfilm, Velvyslanectví USA v ČR, Státní tiskárna cenin, Mat Film Resort, Městská knihovna v Praze, Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Museum Kampa, Muzeum literatury / PNP, Národní knihovna, Vojenský historický ústav Ministerstva obrany ČR, hlavní město Praha, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké učení technické v Brně či Západočeská univerzita v Plzni. Finanční podporu poskytl také Státní fond kinematografie, Pražský nadační audiovizuální fond, Jihomoravský filmový fond, Zlínský kraj, Plzeňský kra

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři