J

Jana Pyšková

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Jsem autorizovaná krajinářská architektka, členka České komory architektů. Vystudovala jsem zahradnictví v Lednici na Moravě (dnešní Mendelova univerzita v Brně). Řadu let pracuji samostatně i v týmech na projektech privátní i veřejné zeleně. Průběžně se vzdělávám na konferencích, seminářích a kurzech.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Na Dlážděnce 2096/17B, 180 00 Praha 8, Česká republika
  • e-mail: pyskovaj@gmail.com
  • telefon: +420 606 760 230
  • www: https://janapyskova.cz
Generální partner
Hlavní partneři