Znamení čtyř - architekti - Bytový dům Sámova

V široké proluce po bývalé tiskárně je umístěn bytový dům s jedním středovým vstupem obklopeným obchodním parterem a parkovacím suterénem. Stavba vyplňuje, stejně jako stavba původní, beze zbytku celý pozemek. Sestává z hlavní uliční budovy a dvorní vestavby na společném soklu/suterénu. 

Každá ze dvou vertikálních komunikací uliční budovy obsluhuje dva velkorysé, klasicky příčně orientované byty na podlaží. Parkovací vícepodlažní suterén je polorampový. Koncept návrhu zachovává jednotu stavby s centrálním vstupem, analogicky s protějším bytovým domem z poloviny 20. století. Jednoduchý objem stavby je ale nepatrně ve středu prolomen, ustoupen. Do strohé ulice vnáší oživení. 

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architekti © Alex Shoots Buildings

Motiv inspirovaný stavbou Florin Court je dále rozvíjen na keramickém obkladu uliční fasády a na zámečnických výrobcích v interieru. Dvorní vestavba atelierových mezonetů odkazuje na tradiční drobné dřevěné stavby v zeleni vnitrobloků. Uliční fasáda je založena na okenní mřížce, opticky rozhýbané ve vodorovném směru. 

Okna v krajích – navazující na sousední fasády – mají výraznější členění a vodorovnější proporci. Originálním principem fasády je použití keramického obkladu odkazující na meziválečnou modernu. Spárořez kachlíků 100 x 100 milimetru je zvolen diagonálně, barevná skladba zvýrazňuje horizontální linku a potlačuje vertikální směr.

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architekti © Alex Shoots Buildings

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architektiFoto: Alex Shoots Buildings

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architekti © Alex Shoots Buildings

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architektiFoto: Alex Shoots Buildings

Bytový dům Sámova, Znamení čtyř - architekti © Alex Shoots Buildings

Generální partner
Hlavní partneři