M

Machar & Teichman - Rekonstrukce domu v Severních Čechách

Zadáním investora byl původně pouze návrh interiéru soukromého wellness a posluchárny v historickém domě z přelomu století využívaném na adminstrativu a parkovaní jeho firmy. Rozsah zadání se během času rozrostl na kompletní rekonstrukci domu a přilehlého veřejnéjho prostranství.

Objekt má celkem tři nadzemní podlaží včetně podkroví a je usazen na hraně terénního zlomu v centrální části města. Směrem do veřeného prostranství se v prvním patře nachází garáž a vstupní hala kancelářského traktu. Ve druhém patře jsou do ulice orientovány kanceláře a směrem do soukromé zahrady se nachází wellness. V podkroví jsou kanceláře a do zahrady je orientována posluchárna a tělocvična.

Rekonstrukce domu v Severních Čechách, Machar & Teichman architekti/ Ing. arch. Pavel Machar, Ing. arch. Radek Teichman © Peter Fabo

Prostor určený pro wellness byl původně polosuterénní, postrádal dostatek denního světla a kontakt s přilehlou zahradou se vzrostlými stromy. Přístup světla byl vyřešen odkopáním části zahrady a maximálním otevřením severní stěny směřující do zahrady. Ve vytvořeném prostoru podél domu byl následně usazen lineární bazén.

Rekonstrukce domu v Severních Čechách, Machar & Teichman architekti/ Ing. arch. Pavel Machar, Ing. arch. Radek Teichman © Peter Fabo

Na zahradní fasádě se kromě velké míry prosklení výrazně projevují i dva současně pojaté objekty, které prochází skrz fasádu do interiéru. Černým plechem obložené kvádry v sobě integrují saunu ve spodním patře a balkón s posluchárnou v patře horním. Vnitřky objektů jsou obloženy cedrovým dřevem, které kontrastuje s jinak monochromaticky laděný interiérem, ve kterém dominuje bílý mramor a cementová stěrka.

Rekonstrukce domu v Severních Čechách, Machar & Teichman architekti/ Ing. arch. Pavel Machar, Ing. arch. Radek Teichman © Peter Fabo

Interiér nově rekonstruované garáže odpovídá v důrazu na detail vozovému parku. Návrh dal vyniknout fragmentům historického domu. V monochromatickém industriálně laděněném interiéru barevně vystupuje původí “nedokonalá” cihelná stěna a pískovcová podezdívka v prostoru pod schodištěm.

Fasáda domu je řešena tradičně v omítce s vápenným nátěrem. U střechy byla zvolena krytina z eternitových šablon, které se v okolí často užívají. Na opěrných stěnách v zahradě byly použity pískovcové bloky z vybourané polosuteténní stěny.

Rekonstrukce domu v Severních Čechách, Machar & Teichman architekti/ Ing. arch. Pavel Machar, Ing. arch. Radek Teichman © Peter Fabo

Rekonstrukce domu v Severních Čechách, Machar & Teichman architekti/ Ing. arch. Pavel Machar, Ing. arch. Radek Teichman © Peter Fabo

Generální partner
Hlavní partneři