M

Machar & Teichman - Rodinný dům Praha - Čimice

Klíčovou snahou návrhu bylo vytvoření volně plynoucího vnitřního prostoru jak v horizontální rovině - od vstupu směrem k zahradě, tak ve vertikálním směru - od obytného prostoru k ložnicím a pracovně v patře. Maximalizován byl prostor sdílený, volně plynoucí, vybízející ke komunikaci na úkor chodeb a uzavřených místností. 

Při komponování otvorů do hmoty domu hrála roli orientace ke světovým stranám. Velké posuvné okno do jižní zahrady rámuje výhled z obýváku, čtvercový otvor v horním rohu převýšeného obytného prostoru se otevírá západnímu slunci a horizontální okno při snížení střechy ve druhém patře umožnuje jižnímu slunci osvětlit horní pracovnou. 

Konstrukčně jde o zděný dům s vloženým železobetonovým “objektem” druhého patra, který je vynesen stěnovým nosníkem na výšku hlavní ložnice. Zdivo je vždy omítnuté, beton přiznaný. 

Foto: eArch

Diagonální zalomení objektu druhého patra je reflektováno posunem ve výškovém uspořádání. Kuchyně s jídelnou je kvůli lepšímu výhledu do zahrady výše než obývací pokoj, na to navazující vertikální posun úrovně stropů v horním patře umožňuje vizuální propojení osluněné pracovny s hlavním obytným prostorem. 

Součástí projektu byl návrh vestavěného interiéru na míru. Nábytkové prvky hrají důležitou roli v členění obytného prostoru. Na obývák navazuje pobytová dřevěná terasa směrem do zahrady. Oplocení do ulice kombinující beton a dřevo se snaží kultivovat veřejný prostor.

Foto: eArch

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři