O

Opočenský Valouch architekti - Spojovací lávky VŠCHT

Dva spojovací můstky jsou umístěny v místech původně uvažovaného spojení obou budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. Návrh spojoval obě budovy masivní zděnou konstrukcí na pilířích a klenbách.  

V roce 2017 vypsal investor VŠCHT vyzvanou architektonickou soutěž, na návrh současných propojovacích můstků s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy VŠCHT v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.

Původní návrh můstků podle návrhu Antonína Engela z roku 1936. Zdroj: ov-a

Budovy jsou propojeny lehkými prosklenými můstky krystalického tvaru. Prostorová mřížka ocelových trubek působí jako napnutá mezi budovami. Mřížka spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba spojovacích můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje dvě stávající solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se stávají novou značkou VŠCHT, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminuje dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezuje na několik hodin. 

Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla a tak pomáhají vynášet střed mostu. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi. 

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikro-pilotami. 

Ocelová konstrukce lávky byla vcelku přivezena na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architektiFoto: BoysPlayNice

 • Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
 • Ateliér: OVA
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Praha 6 - Dejvice
 • Ulice, číslo: Studentská
 • PSČ: 166 28
 • Suma: 49 000 000.00
 • Měna: CZK
 • Datum projektu: 2017
 • Realizace: 2020
 • Užitná plocha: 110.00m2
 • Zastavěná plocha: 205.00m2
 • Projekční tým:  Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Magdaléna Havlová, Ing. arch. Antonín Pokorný, Ing. arch. Anna Schneiderová 
Generální partner
Hlavní partneři