O

Ov – a, ov architekti - Sídlo firmy Lasvit

Palackého náměstí v Novém Boru nese atmosféru rychlého rozmachu města a sklářského řemesla během 19. století. Domy na náměstí a v přilehlých ulicích mají jednotný výraz, dvoupodlažní solidní hmoty s valbovými střechami a s hřebeny podél ulice. Návrh současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům, doplňuje dva původní památkově chráněné objekty o dva nové domy a vytváří celistvý areál s vnitřním dvorem. Architektura místa zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy Lasvit. Navržené novostavby si zachovávají proporce historických staveb.

Foto: eArch
Areál v Novém Boru před rekonstrukcí a dostavbou

Původní stavby

Dva historické, památkově chráněné domy č.p. 170 a 171  jsou renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a citlivě adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Nárožní podstávkový dům je se svou dřevěnou konstrukcí typickou ukázkou staveb Českolipska 18. a 19. století. Unikátní dřevěné konstrukce jsou pomocí historických postupů opraveny, fasády očištěny od polystyrenového zateplení, původní krovy opatřeny nadkrokevní izolací a okna vyměněna za špaletová.

Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

Skleněný dům

Nový průsvitný éterický dům nahradil zděný krček propojující historické stavby. Jeho plášť i střecha jsou pokryty na míru vyvinutými skleněnými tvarovkami vycházejícími z formátu a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu. Uvnitř nabízí unikátní jednací místnost a centrální vnitrofiremní kavárnu s přímým výstupem na venkovní dvůr. Interiérové police po celém obvodu fasády jsou zároveň knihovnou výrobků a vývojových vzorků Lasvitu.

Foto: eArch
Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

Černý dům

V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn tmavý zemitý provozní dům. Střecha i plášť jsou z černých vláknocementových šablon. Velký otevřený prostor s výškou přes 13 m je určený k testování a prezentaci nově vyvinutých jedinečných lustrů, lamp a jiných artefaktů. Dům je navržen tak, aby mohl být v budoucnu snadno adaptován na běžná kancelářská pracoviště.

Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

Interiér

Celý interiér má charakter za sebou řazených komnat. Cílem je podpořit přirozené a krásné původní konstrukce, které pracovnímu prostředí vtisknou kouzlo historické stavby i jistého sentimentu. Všemi budovami se vine nit společných prostorů se zálivy a zákoutími, které zároveň slouží k odpočinku. Jednotlivá oddělení jsou uspořádána tak, aby podpořila spolupráci a duch firmy.

Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

Sídlo firmy Lasvit, ov – a/ Jiří Opočenský, Štěpán Valouch © Tomáš Souček

 • Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, David Balajka, Anna Schneiderová
 • Ateliér: OVA
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Generální dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
 • Město: Nový Bor
 • Ulice, číslo: Palackého náměstí 170
 • PSČ: 47301
 • Datum projektu: 2014
 • Realizace: 2019
 • Užitná plocha: 1 780.00m2
 • Zastavěná plocha: 779.00m2
 • Historické tesařské konstrukce: Stavební firma Hlaváček
 • Betonové konstrukce: DNA Design – Břetislav Eichler
 • Ocelová konstrukce fasády: Excon, a.s.
 • Skleněné opláštění: TGK - technika, sklo a umění s.r.o.
Generální partner
Hlavní partneři