P

PRO-STORY - Bytový dům Na Sylvánu

Bytový dům v Plzni na Sylvánu stojí na hranici posledních panelových domů a nižší, porevoluční výstavby. Soubor je tvořený L domem a věží. Výraz domu není založený na barevném řešení, ale na pravidelném rastru jednoduchých prvků a oken. Jedná se o reakci na barevné sídliště. Právě novodobá barevnost dosáhla v poslední době na sídlištích nevídaných rozměrů. Zadáním bylo navrhnout dům s velmi nízkým rozpočtem. Snahou na tomto domě bylo ukázat, že jde dosáhnout silného architektonického výrazu s použitím levných prvků. Tím pro nás byly prefabrikované balkony a vlnité průsvitné desky na lodžiích. Zvláštní péči jsme věnovali vnitrobloku. Navrhli jsme retenční nádrž a prostor pro vysoké stromy.

Bytový dům Na Sylvánu, PRO-STORY © Petr Polák

Bytový dům Na Sylvánu, PRO-STORY © Petr Polák

Bytový dům Na Sylvánu, PRO-STORY © Petr Polák

Generální partner
Hlavní partneři