P

Projectstudio8 - Rekonstrukce Masarykovy školy v Holýšově

Budova mateřské školy v Holýšově byla původně postavena jako budova nové Masarykovy školy. Výstavba školy byla zahájena 16. 9. 1928 a byla slavnostně otevřena 15. 9. 1929. Holýšov tak získal první českou školu ve funkcionalistickém stylu, který byl typický pro tehdejší školská zařízení. Jako česká škola sloužila budova až do roku 1938, poté byla využívána jako škola německá.

Foto: eArch

Během období II. světové války byla budova přestavěna a získala charakteristický vzhled tradiční německé architektury s valbovou střechou s velkým sklonem. Škola postupně zestárla a byla nutná její rekonstrukce. Během jednání se nám podařilo přesvědčit vedení města, aby byl škole navrácen "původní" funkcionalistický vzhled, spolu s historickým nápisem na fasádě. Hlavním argumentem bylo nevyužívané podkroví, disproporční vzhled budovy a velký objem budovy ve vztahu k přilehlému okolí, které je zastavěno převážně rodinnými domy.

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři