R

Refuel works - Dům ve Skrejši

Krajina 

Stavební pozemek se nachází v Brně v městské části Mokrá Hora v lokalitě Ve Skrejši. Pozemek je příkrý jižní svah nad údolím říčky Rakovec. Údolí je zlomového původu prvohorního stáří. Zdejší horniny pocházejí většinou z vysočiny odkud byly donášeny tekoucími vodami do zdejšího mělkého moře. V údolí jsou krásné výhledy přes louky kolem meandrujícího potoku Rakovec. Místo má jedinečný přírodní charakter se vzrostlými borovicemi v celé ploše pozemku.

Dům ve Skrejši, Refuel works / Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Libor Šupler © Kamil Saliba

Dům 

Dům je součástí lesa. Parter domu je prosklený v celé ploše a otevírá se do okolí velkými posuvnými okny. Exteriér splývá s interiérem. Zdi, které obvykle obklopují interiér se rozestoupily a proměnily v prvky exteriéru – objekt garáže a dílny na západě, svah na východě, opěrná stěna na severu. 

Dům ve Skrejši, Refuel works / Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Libor ŠuplerFoto: Kamil Saliba

Prostor 

Dům je rozdělen na dva objekty, technický a obytný. V technickém bloku je ve druhém podlaží umístěna garáž pro jeden automobil a v prvním patře sklady, kotelna a dílna. V obytném objektu jsou ve druhém (vstupním) podlaží zádveří, šatna, pracovna a ložnice s koupelnami. Po jednoramenném schodišti scházíme do otevřeného obytného prostoru v prvním nadzemním podlaží. Zde jsou provozy uspořádány podle exponovanosti – kuchyně, na ni navazuje jídelna, sezení u krbu a salónek. 

Parter je volně plynoucí prostor rozdělený pouze nábytkem. Zázemí (WC, sprcha, sauna, domácí práce) je v jádru, kolem kterého jsou jednotlivé provozy umístěny. Jeho součástí je také krb a zapuštěná lavice v jídelně. Tento prvek je interpretací pece v tradičních chalupách. U jídelního stolu sedíme „za pecí“.

Dům ve Skrejši, Refuel works / Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Libor ŠuplerFoto: Kamil Saliba

Materiály 

Opěrné stěna je z pohledového betonu a přechází ve stejném materiálu z exteriéru do interiéru. Na tuto opěrnou stěnu je posazena horizontální hmota ložnicového podlaží a vertikální hmota garáže. Fasáda obou hmot je tvořena dřevěným obkladem, který je v místě oken vyklápěcí. Fasáda obytného přízemí je prosklená z černých hliníkových posuvných portálů. Podlaha je kamenná z břidlice s příměsí oxidů železa a opět  prochází z exteriéru do interiéru. Podhled stropu nad prvním nadzemním podlaží je z dřevěných lamel a je analogií obkladu fasády.

Dům ve Skrejši, Refuel works / Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Libor ŠuplerFoto: Kamil Saliba

Generální partner
Hlavní partneři