S

SOA - RD Hainburg an Donau

Při návrhu rodinného domu jsme se inspirovali funkcionalismem 30. let a zároveň jsme aplikovali moderní prvky. Hmota rodinného domu je členěna funkčně i kompozičně do dvou objemů. Obě hmoty jsou propojeny bezrámovým zasklením. Přízemí s exteriérem v okolí objektu mají stejnou úroveň podlahy. Výběrem vhodných povrchů fasády a jejím členěním jsme vytvořili pozitivní prostor pro každodenní život.

Generální partner
Hlavní partneři