S

Soukromá rezidence Čejkovice

Původní historická obytná budova zemědělské usedlosti v Čejkovicích byla nenávratně zničená necitlivou rekonstrukcí předchozího majitele. Padlo rozhodnutí postavit místo ní novostavbu půdorysně respektující stávající objekt. S ostatními hospodářskými budovami zemědělského areálu tak byla zachována sevřená kompozice usedlosti.

Stodola v horní části areálu, z níž se zachovaly pouze obvodové stěny, nebyla rekonstruována do původního stavu (který už ani nebylo možné z dostupných dokumentů úplně zjistit), ale záměrně byla ponechána ve stávajícím stavu a zakonzervována. Uvnitř části tohoto fragmentu byla postavena lehká vestavba garáže s úrovní střechy nižší, než zachované obvodové stěny stodoly a tím je zcela skryta pohledům zvenčí.

Samotná novostavba je navržena v modulu 1200 mm a je tvořena téměř celoproskleným hlavním obytným podlažím, které sedí na suterénním soklu s technickým a provozním zázemím objektu. Zatímco ten má obklad z místního kamene, konstrukční souvrství podlahy a střechy přesahují po celém obvodu do prostoru o 600 mm a jsou krytá prefabrikovanými betonovými dílci.

Fasáda budovy tak tvoří vizuálně minimalistický koncept 4 pruhů: kámen – beton – sklo – beton se postupně vynořují ze svahu, vystupují nad terén, ve spodní části se od terénu přízemí odpoutává a končí v prostoru na železobetonové podpěře tvaru „y“ s výhledem do krajiny.

Interiér je řešen vizuálně stejně úsporně a čistě – strop je z pohledového betonu, jehož členění jednotným rastrem otisku bednění vychází z modulace fasády. Na stěny byl taktéž použit pohledový beton, dále masivní dřevo a sklo. V celém objektu jsou lité průmyslové podlahy, až na kuchyni, kde je dřevěný masiv.

Pro dosažení maximální plochy prosklení a minimalizaci rušivého vlivu byly použity fasádní profily MHB. Samotné zasklení tvoří trojskla plněná argonem s povrchovým pokovením a odraznou fólií, zaručující minimální možný prostup tepla z interieru do exteriéru (v zimě) a opačně (během letních měsíců), to vše při zachování maximálního možného prostupu viditelného spektra slunečního záření.

Vytápění a chlazení je zajištěno pomocí vodního tepelného čerpadla z hloubkových vrtů. Potrubní topení se skrývá v podlaze, zatímco chlazení (také potrubní) je integrováno do železobetonové stropní desky a funguje na principu její aktivace. V teplotních špičkách, ať už v létě či zimě, pomáhají s dochlazováním/dotápěním tzv. fancoily.

Vila v Čejkovicích je příkladem stavby, kde díky použití toho nejlepšího, co současná technika nabízí, bylo dosaženo nekompromisního výsledku. Navzdory klimatickým podmínkám střední Evropy tak jde o splnění náročného architektonického záměru v souladu s přáním klienta.

Generální partner
Hlavní partneři