Pražská developerská společnost

bio/motto:

Pražská developerská společnosti (PDS) je příspěvkovou organizací Hlavního města Prahy, která se zabývá správou městských nemovitostních aktiv. 

Cílem PDS je iniciovat, koordinovat a případně realizovat na pozemcích Hl. města Prahy především městskou bytovou výstavbu, event. další stavby ve veřejném zájmu.

„Výstavba městských bytů v Praze od roku 1991 trvale klesala a v roce 2008 se zastavila úplně. 99 % bytů postavených od roku 1995 postavil soukromý sektor. Dnes panuje politická shoda na tom, že je potřeba městskou bytovou výstavbu v podobě městského nájemního bydlení oživit a přispět tak k uspokojení poptávky po dostupném bydlení v české metropoli,“ říká doc. ing. arch. Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora Hl. m. Prahy.   


Generální partner
Hlavní partneři